YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Kako da izvadim licencu i dozvolu?
13 | 12 | 2019
Kako da izvadim licencu i dozvolu?

Radio-amatersku licencu i dozvolu možete dobiti ako ste položili stručni ispit za radio-amatera. Licence i dozvole izdaje RATEL kome treba uputiti zahtev na propisanom obrascu i sa propisanom priloženom dokumentacijom.

Jedan od dokumenata koji treba da priložite uz zahteva za izdavanje licence je Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku koju izdaje Save radio-amatera Srbije. U sutini, u zahtevu Savezu na propisanom obrascu navedete željene pozivne znakove po prioritetu i Savez će vam odobriti prvi od traženih znakova koji je moguće da vam bude dodeljen (slobodan je i odgovara vašoj licenci).

Za izdavanje dozvole treba da prethodno imate već izdatu licencu.

Više detalja ćete naći na strani Ispiti i izdavanje dokumenata. Tu imate uputstva i obrasce koje je potrebno popuniti.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije