YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola
26 | 05 | 2020
Česta pitanja: Izdavanje licenci i dozvola
Kako da postanem radio-amater?

Radio-amater se postaje sticanjem znanja iz oblasti radio-tehnike, a to obuhvata i elektrotehniku, elektroniku, informatiku i druge oblasti.

Da biste postali radio-amater neophodno je da položite radio-amaterski ispit. Ispite organizuje Savez radio-amatera Srbije, a obično se sprovode u radio-klubovima.

Postoje tri radio-amaterske klase koje se razlikuju po nivou traženog znanja. Ispit se sastoji iz tri oblasti: radio-tehnika, radio-amaterski saobraćaj i propisi.

Za polaganje ispita se možete sprematii sami ali je najbolje je da prođete obuku u nekom radio-klubu.

Pogledajte detalnije: http://www.yu1srs.org.rs/clanci/519-kako-se-postaje-radio-amater

 
Da li radio-amateri iz bivše Jugoslavije mogu da dobiju licencu u Srbiji?

Za izdavanje radio-amaterskih licenci u Srbiji priznaju se diplome o položenom ispitu izdate za vreme bivše Jugoslavije kao i bivše zajedničke države Srbije i Crne gore. Za izdavanje licence je uslov posedovanje državljanstva Republike Srbije koje se dokazuje ličnom kartom ili pasošem. Postupak je isti kao i za diplome izdate u Srbiji.

 
Položio sam ispit ali nisam dobio diplomu. Kome da se obratim?

Nakon što se završe ispiti, organizator ispita šalje Savezu radio-amatera Srbije zapisnik o održanimi spitima. Na osnovu tog zapisnika Savez izdaje dipolme o položenom stručnom ispitu i šalje ih orgniazatoru koji treba da ih uruči kandidatim koji su položili ispite. Organizatori ispita su po pravilu radio-klubovi.

Izuzetno, ako vam više odgovara da diplomu dobijete na kućnu adresu (na primer ne živite u mestu gde je radio-klub koji je organizovao ispite) možete da, u dogovoru sa organizatorom ispita, zatražite da vaša diploma bude poslata na vašu adresu.

Ukoliko ste ispit položili u Savezu radio-amatera Srbije, onda će vam diploma biti poslata poštom na vašu adresu.

U svakom slučaju, ako niste dobili diplomu, obratite se organizatoru ispita ili sekretarijatu Saveza radio-amatera Srbije i to će brzo biti rešeno.

 
Sa koliko godina može da se postane radio-amater?

Ne postoji starosno ograničenje. Bilo ko, ko je zainteresovan, može da se pripremii polaže radio-amaterski ispit.

Radio-amaterizam je podjednako interesantan mladima jer im približava svet radio-tehnike kao i starijm, koji se rado odlučuju da slobodno vreme posvete komunikaciji sa ljudima širom sveta.

Za one najmlađe, koji još uvek nemaju dovoljno opšteg znanja da bi mogli da savladaju tehničko gradivo potrebno za polaganje radio-amaterskih ispita, postoje radio-amaterske aktvnosti kao što su radio-goniometrija i konstruktorstvo. Time mogu da se bave i ako nemaju radio-amatersku licencu. To su veoma interesantne i zabavne oblasti koje svakako vredi probati i upoznati.

Radio-amaterska giniometrija je kategorisana kao sport tako da pored tehničkog znanja nudi i sportske ili makar rekreativne aktivnosti i boravak u prirodi.

 
Kako da izvadim licencu i dozvolu?

Radio-amatersku licencu i dozvolu možete dobiti ako ste položili stručni ispit za radio-amatera. Licence i dozvole izdaje RATEL kome treba uputiti zahtev na propisanom obrascu i sa propisanom priloženom dokumentacijom.

Jedan od dokumenata koji treba da priložite uz zahteva za izdavanje licence je Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku koju izdaje Save radio-amatera Srbije. U sutini, u zahtevu Savezu na propisanom obrascu navedete željene pozivne znakove po prioritetu i Savez će vam odobriti prvi od traženih znakova koji je moguće da vam bude dodeljen (slobodan je i odgovara vašoj licenci).

Za izdavanje dozvole treba da prethodno imate već izdatu licencu.

Više detalja ćete naći na strani Ispiti i izdavanje dokumenata. Tu imate uputstva i obrasce koje je potrebno popuniti.

 
Kako da znam koji je pozivni znak slobodan?

Najbolje je da kontakirate sekretarijat Saveza radio-amatera Srbije i pitate za znakove koji su vam interesantni.

Možete takođe da proverite i u Adresaru radio-amatera, mada moće da se desi da neki pozivni znaci nisu u adresaru, na primer ako su rezervisani po nekom drugom zahtevu a nisu još dodeljeni.

 
Koliko važe izdata licenca i dozvola?

Licence i dozvole se izdaju sa rokom važenja 10 godina. Nakon isteka tog roka ne smete koristiti dodeljeni pozivni znak i registrovanu radio-stanicu. Da biste pravili prekid, treba pravovremeno da obnovite ove dokumente.

Pročitajte detaljnije:

Uputstvo za popunjavanje zahteva za produženje licence radio-amatera

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

 
Kako se obnavljaju licenca i dozvola?

Postupak za obnavljanje licenci i dozvola je veoma sličan kao i za izdavanje. Popunjavate i šaljete isti obrazac zaheva za izdavanje licence, a razlika je u tome što vam treba nešto manje dokumentacije. Zahtev šaljete RATEL-u.

Za obnavljanje licence, uz zahtev se prilaže originalni dokument stare licence.

Pročitajte detaljnije: Uputstvo za popunjavanje zahteva za produženje licence radio-amatera

 
« PočetakPrethodna123SledećaKraj »

Strana 2 od 3

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije