YU1SRS
16 | 02 | 2019
Tajni dokumenti Nikole Tesle
utorak, 14 mart 2006 03:00

Tajni dokumenti Nikole Tesle
 • BIOGRAFSKI PODACI
 • TAJNA U DOSIJEU "TESLA"
 • CENZURA AGENATA
 • MOĆ KONTROLE UMA
 • RIZIK EKSPERIMENATA
 • VIĐENJE NA DALJINU
 • VREMENSKI TUNEL
 • NEVIDLJIVI BROD
 • BESPILOTNE LETELICE
 • MUNJE U TALASIMA
 • VEČITA ENIGMA
 • TESLA I MARSOVCI
 • NOVINARSKE ZABELEŠKE
 • GOSPODAR MUNJA I GROMOVA • BIOGRAFSKI PODACI

  Nikola Tesla je rođen 10. 7. 1856. u Smiljanu, Lika. Njegov otac Milutin, bio je pravoslavni sveštenik. Majka Đuka, bila je poreklom iz svešteničke porodice, nepismena, pametna i plemenita žena. Nikola je osnovnu školu završio u Smiljanu, nižu realnu gimnaziju u Gospiću, a višu realnu gimnaziju u Karlovcu. Od ranog detinjstva je pokazao sklonost ka pronalazaštvu. Dosta je čitao, provodeći mnoge časove u očevoj biblioteci. Zadivljen opisom Nijagarinih vodopada pomišljao je da tu sagradi veliku turbinu koja će stvarati električnu struju. Dvadesetak godina kasnije, ta želja će mu se i ostvariti. Nakon mature vratio se kući i oboleo od kolere. Posle godinu dana oporavka 1876. odlazi u Grac da studira elektrotehniku. Radio je preterano, od 3 - 22 časa, i već prve godine, položio je sve ispite sa najvišom ocenom. Profesori su ga voleli i cenili. Nakon očeve smrti, tražio je stipendiju od Matice srpske, koju nije dobio. Napušta studije u Gracu i nastavlja studije politehnike u Pragu, koje nije nikad završio. Zapošljava se u Telegrafskom zavodu u Budimpešti, i posle godinu dana 1883. godine prelazi u Edisonovu Električnu kompaniju u Pariz. Nakon godinu dana dobija ponudu da pređe u sedište kompanije lično kod Edisona u njegovu laboratoriju da se bavi pronalazačkim radom. U Njujork stiže 1884. Vrlo brzo Tesla dolazi do epohalnih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike: otkriva obrtno magnetno polje, indukcioni motor, naizmeničnu struju, transformator visokofrekventne struje, bežicni prenos radio-talasa itd. Zbog neslaganja, razilazi se sa Edisonom i prelazi u Vestinghausovu kompaniju koja će finansirati gradnju prve električne centrale na naizmeničnu struju na Nijagarinim vodopadima. Sa preko 700 patenata smatra se, uz Faradeja, najvećim pronalazaćem u istoriji nauke. U njegovu čast jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime - tesla (T). Umro je 7. januara 1943. godine u hotelskoj sobi u Njujorku. Sahrana je obavljena o trošku naših iseljenika. Njegova zaostavštvina i urna sa pepelom nalaze se u Teslinom muzeju u Beogradu. Svet će još dugo čekati dok se ne pojavi genije ravan Nikoli Tesli u pogledu imaginacije i otkrića.


   

  NIKOLA TESLA POD PRISMOTROM FBI


  TAJNA U DOSIJEU "TESLA"
  Nikola Tesla je jedan od najblistavijih umova čovečanstva, uz sva svoja priznata dostignuća (elektrifikaciju, radio i mnoga druga), u nasleđe je ostavio mnogo nepoznanica. Za celokupnu javnost najzanimljivije su tri tajne. Da li je njegov neostvareni koncept bežičnog prenošenja energije kroz Zemlju ipak moguć? Šta je, u stvari, radio kada je eksperimentisao sa svojim, razornim zracima smrti? I, na kraju, šta se zapravo dogodilo sa njegovim nepatentiranim radovima i zabeleškama posle njegove smrti?
  Odgovori na ova pitanja nalaze se u knjizi "Tesla - dosije FBI", u izdanju Beoknjige. Autor ovog štiva Aleksandar Milinković, novinar istraživač, priredio je dokumente kojima se dokazuje da je Federalni istražni biro SAD pomno i u stopu pratio Nikolu Teslu do njegove smrti 1943. godine, ali i mnogo godina kasnije svaki papirić iz njegove zaostavštine morao je da završi na stolu sefa FBI Edgara Džona Huvera.
  Ko je Huveru naložio da Teslu drži pod prismotrom, do danas je ostala tajna. On to nikada nije priznavao. Ali, posle Huverove smrti, kada je pod pritiskom Amandmana o slobodi informisanja obelodanjen i deo dosijea "Tesla", jasno je da u FBI nisu smeli da dozvole da Teslini genijalni pronalasci slučajno dospeju u ruke njihovih neprijatelja.

  CENZURA AGENATA
  Da sve bude još zapetljanije, Tesla je za sobom ostavio tone papira, ali nikakvu oporuku o tome koga ovlašćuje da ih preuzme i čuva. Njegov nećak Sava Kosanović na kraju je sakupio sve do čega je mogao da dođe i dopremio u Teslin muzej. Ali, kao što sve nije zapečaćeno posle Tesline smrti, tako ni mnogo toga što je spakovano nije stiglo u Beograd. Kako slavni naučnik nije mnogo mario ako mu neko uzima papire, a dvaput su mu obijali hotelske sobe u kojima je živeo. Postoji sumnja da u nekim tajnim depoima još stoje njegove genijalne zamisli i čekaju da ih neko iskoristi. Pojavljivanje novih dokumenata, kao što je 256 FBI izveštaja, samo podgreva nadu da će i ono ostalo - uskoro biti obelodanjeno.
  FBI istina o Tesli izgleda da će još biti tajna, jer veliki deo dokumenta koje su javnosti stavljene na uvid je prilično "cenzurisan".

  MOĆ KONTROLE UMA

  Novi svetski poredak koji je velikim delom naučno i tehnološki koncentrisan oko projekata kakav je, na primer, "Harfa", danas raspolaže najmoćnijom tehnologijom za kontrolu uma. I ovaj deo famoznog vojnog američkog projekta, koji je koncentrisan na Aljasci, proističe iz Tesline "bezazlene" ideje o kojoj je govorio u poznijim godinama - da je moguće napraviti projektor misli. Istorija mehanizma kontrole uma počela je od trenutka kada je CIA započela projekat "Pandora", piše Aleksandar Milinković u knjizi "Teslino tajno oružje".
  Po autoru ove knjige, osnovni cilj ovog projekta bilo je: istraživanje uticaja precizno moduliranih mikrotalasnih zračenja na funkcije mozga, a šef tog projekta, je na početku bio dr Ros Edi.
  Njegova istraživanja na Institutu za ispitivanja mozga, pri Kalifornija univerzitetu, pokazivala su da je moguće kontrolisati ljudsko ponašanje i reakcije uz pomoć elektromagnetske (EM) radijacije. Za ove talase se vezuju svi eksperimenti kontrole mozga, jer modulirane emisije mikrotalasa najefikasnije prolaze kroz koru mozga, inače veoma otporne na EM zračenja niskog nivoa. To praktično znači da će EM talasi sa podešenom frekvencijom odlično poslužiti za prenos signala i poruka do mozga, na sličan način kao što su radio-signali prilagoćeni da prenesu muziku ili govor do radio-prijemnika.

  RIZIK EKSPERIMENATA
  Delovanje ELF tehnologijom može da se usmeri i na čitave organizacije ili zemlje koje ne pokazuju "podobno" ponašanje. U preduzećima ili agencijama sistem se razmešta po svim prostorijama, tako da izaziva nepovoljnu radnu atmosferu, slično zgradama lociranim na izvorima štetnih zračenja. Jedan od stručnjaka za parapsihološke fenomene, sa sopstvenom agencijom u Beču, Minhenu, Ženevi - poznat samo pod pseudonimom Rasa - lično je pratio neke eksperimente americke vlade koji su se odnosili na manipulacije ljudskim ponašanjem. Njegova priča potvrđuje frapantnu bezobzirnost u radu sa ljudskim "materijalom".
  "Imao sam priliku da razgovaram sa ljudima koji sarađuju u projektima NATO za VND (viđenje na daljinu). U