VETERAN
KT takmičenje na 80m "Veteran 2013" - pravila
 
KLUB RADIO-AMATERA VETERANA
PRAVILA TAKMIČENJA
“VETERAN 2013”

Linkovi
Nezvanični rezultati
Komentari
Download

 

1. Organizator takmičenja
YUOTC - Klub radio-amatera veterana  

2. Pravo učešća

Licencirani radio-amateri  iz Srbije  kao i Non YU radio-amateri.

3
. Datum i vreme održavanja takmičenja:
Poslednji petak meseca marta. (u 2013. to je 29.mart 2013)17:00-17:59 UTC ( 18:00 – 18:59 MEZ),podeljeno u dva perioda po 30 minuta.
1. period CW od 17:00 – 17:29 UTC, frekvencije 3510 – 3570 kHz.
2. period SSB od 17:30 – 17:59 UTC, frekvencije 3650 – 3770 KHz.

4. Snaga 150W
Razlog primene snage do 150W  je tradicionalna težnja  da  takmičenje treba da bude demonstracija veštine, a ne snage predajnika.

5. Kategorije
A.   YUOTC članovi
B.   CW
C.   SSB
D.   Mixed

-Poželjno je da svi učesnici učestvuju u CW i SSB periodima, s tim što se mogu prijaviti u bilo koju od kategorija B,C ili D
-Članovi  YUOTC obavezno učestvuju u  kategoriji  A
-Priznanje za Non YU posebno je opisano u tački  8 ovih pravila.

6. Razmena podataka u vezi
- Stanice OTC kluba: YUØOTC i stanica sa specijalnim pozivnim znakom (ako je aktivna u vreme takmičenja, za 2013. to je YU15OTC)
u takmičenju predaju:
RS/T + redni broj veze (počinje od 001 i nastavlja se u drugom periodu)  i OTC (skraćeno od Old Timers Club primer: 599 001 OTC
- Članovi YUOTC:  u takmičenju predaju: RS/T+redni broj veze (počinje od 001 i nastavlja se u drugom periodu)  i V  (V-veteran) primer: 599 001 V
-Ostali učesnici u takmičenju  predaju: RS/T + redni broj veze(pocinje od 001 i nastavlja se u drugom periodu) primer: 599 0017.

7. Poeni  i  množitelji
- Veze sa YUØOTC i stanicom sa specijalnim pozivnim znakom kluba veterana    (ako je aktivna u vreme takmičenja, a za 2013. to je YU15OTC)  donose:   10  poena na  CW  i   5  poena  SSB;
- Veza sa ostalim učesnicima donosi  2 poena  CW  i 1 poen SSB.
Množitelji su :
a.  veza  sa   YUØOTC,  koja u takmičenju  otprema  OTC
b.  veza sa stanicom kluba veterana sa  specijalnim pozivnim znakom (ako je aktivna u vreme takmičenja,  za 2013. to je YU15OTC) u takmičenju otprema OTC
c.  članovi YUOTC,  u takmičenju otpremaju V
d.  množitelj se priznaje ukoliko se pozivni znak pojavi u najmanje 10 dnevnika po periodu- Dozvoljena je po jedna veza sa istom ARS u periodu.
- Poeni za vezu sa stanicom gde se vreme održavanja veze razlikuje za više od 3 minuta   neće se računati.
- Neispravna veza (nekompletna, sa pogrešno primljenim podacima ili sa pogrešno unetim podacima) neće se računati u konačnom zbiru.
- Ukupan broj poena dobija se na sledeći način:
I period: broj QSO poena se množi sa brojem množitelja iz tog perioda.
II period: broj QSO poena se množi sa brojem množitelja u tom periodu.
Za MIX se prosto sabira broj poena prvog sa brojem poena drugog perioda.
Primer: I period   40 x 20 =   800II period   50 x 20 = 1000Mix  = 18008.

8. Plasman i nagrade
- Stanica YUØOTC i stanica sa specijalnim pozivnim znakom  (ako je aktivna u vreme takmičenja, za 2013. to je YU15OTC) neće biti rangirane.
- Diplome i prigodne nagrade dobijaju takmičari plasirani od 1.do 3. mesta u svakoj kategoriji.
- Ostali do10. mesta dobijaju diplomu sa naznakom plasmana.
- Preko desetog mesta, kao i oni koji pošalju dnevnik za kontrolu,dobijaju učesničku diplomu.
- Ako u plasmanu do trećeg mesta, u svim kategorijama nema Non YU stanice, dodeliće se  i  priznanje za najbolje plasiranu Non YU stanicu u onoj kategoriji u kojoj je jedna od Non YU  najbolje plasirana.
- Priznanja i diplome učesnicima,  dodeljuju se svečano na druženju radio-amatera vetrana i ranoranilaca, u  godini  održavanja takmičenja. (u 2013. to je 01. ili 08. jun)

9.Takmičarski dnevnik sadrži:
-
Vreme (UTC), pozivni znak, predat RS/T sa podacima po ovim pravilima i primljen RS/T   sa  podacima po ovim pravilima.
- Naziv takmicenja, pozivni znak koji se koristio u takmičenju, ime i prezime ili naziv RK, kategoriju, adresu, izjavu o pridržavanju pravila takmičenja. Zbirni list može da sadrži i obračun poena za CW i SSB veze, ukupan broj poena, podatke o uredjaju i anteni, itd. Ispravno popunjeno zaglavlje  u dnevniku  „Cabrillo“  formata smatra se zbirnim listom.  Učesnicima će blagovremeno biti pripremljeni profili za TR4W,  N1MM i  DXLog

10.Slanje dnevnika i rokovi
Takmičarski dnevnik šalje se isključivo u ”Cabrillo” formatu. Papirni dnevnici neće se uzimati u obzir za plasman, osim  kao dokaz o učešću radi dodele učesničke diplome. Elektronske dnevnike  dostaviti najkasnije za 3 dana (ponedeljak 23:59) na adresu: otc@yu1srs.org.rs Prijem dnevnika putem e-maila biće potvrdjen u roku od 48 časova po  prijemu istog. Nezvanični rezultati biće objavljeni najkasnije nakon 12 dana od dana održavanja takmičenja. Eventualne žalbe na nezvanične rezultate mogu se podneti komisiji u roku od 5 dana po objavljivanju nezvaničnih rezultata. Zvanični rezultati biće objavljeni nakon rešavanja eventualnih žalbi, odnosno istekom roka za žalbe ukoliko ne bude žalbi. Odluka komisije je konačna.

11. Diskvalifikacija: Diskvalifikovane će biti stanice za koje se ustanovi  da se nisu  pridržavale pravila ovog takmičenja.


Takmičarska komisija YUOTC kluba
 

 


  designed by yt1wa
Ova stranica je posećena puta
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!