KT KUP SRBIJE
KT KUP SRBIJE 2009 - zvanični rezultati
 

KT KUP SRBIJE (19.09.2009.g.)

Zvanični rezultati


Linkovi
Rezultati
Download

KT KUP SBIJE za 2009 je održan 19.09.2009.g. Takmičenje je održano prvi put po novim pravilima usvojenim od strane IO SRS. Na adresu komisije takmičenja su stigla 80 dnevnika od čega 10 za kontrolu. U donjim tabelama su prikazani konačni rezultati posle razmatranja žalbi od strane pojedinih stanica i na osnovu donetih odluka koje možete pogledati u komentarima.

Poštom su stigla 2 dnevnika, u papirnom formatu. Datum na žigu pošte je u okviru vremena za prijem dnevnika tako da su ova 2 dnevnika korišćena kao dnevnici za kontrolu, kako je regulisano pravilima takmičenja. Radi se o stanicama 4O3RR i YU1TO. Komisija je donela odluku da se dnevnik stanice YU3MMM koristi za kontrolu jer je dnevnik neispravan, naime, prvi redni broj koji je prikazan u dnevniku je 29, što nije po pravilima. Veze koje postoje u dnevniku su korišćene za kontrolu a veze ispred broja 29 (konstatovano da su sve urađene), kontrolisane su uobičajeno kao veze sa stanicama koje nisu poslale dnevnik. Takmičar YU3MMM je izjavio da je nepovratno izgubio prvih 28 veza (problem sa kompjuterom) .

Stigao je još jedan dnevnik poštom od YU1AR, ali sa žigom pošte posle objavljivanja dnevnika tako da se taj dnevnik neće uzeti u obzir ni kao dnevnik za kontrolu.

Ove godine, u kategoriji "H-Timovi", nema plasmana jer se ni jedan tim nije prijavio u roku predviđenom pravilima takmičenja.

Uobičajeno, klikom na pozivni znak, možete pogledati err fajlove svih takmičara u plasmanu.

Komisija KT KUP SRBIJE 2009

 
 
A - Više operatora
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
69/27/3726
81/27/2187
68/25/3400
73/27/1971
11284
02.
70/26/3640
69/25/1725
58/24/2784
74/27/1998
10147
03.
YU1ANO
65/26/3380
65/27/1755
63/25/3150
62/27/1674
9959
04.
66/26/3432
71/25/1775
60/25/3000
65/24/1560
9767
05.
58/23/2668
74/26/1924
63/25/3150
69/25/1725
9467
06.
62/25/3100
62/21/1302
65/25/3250
67/25/1675
9327
07.
62/25/3100
60/23/1380
55/24/2640
70/26/1820
8940
08.
46/18/1656
79/27/2133
51/24/2448
70/27/1890
8127
09.
20/12/480
22/13/286
13/7/182
25/14/350
1298
 
B - Jedan operator HP
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
YT4A
69/27/3726
80/26/2080
60/28/3360
69/27/1863
11029
02.
YU1IG
71/26/3692
82/26/2132
64/26/3328
70/26/1820
10972
03.
YT9A
67/24/3216
80/26/2080
67/26/3484
72/26/1872
10652
04.
YT2T
72/27/3888
71/26/1846
57/26/2964
73/26/1898
10596
05.
YT7WM
69/25/3450
77/25/1925
63/25/3150
67/24/1608
10133
06.
YU1LA
64/25/3200
76/26/1976
59/25/2950
73/26/1898
10024
07.
YU1KT
64/24/3072
72/26/1872
66/24/3168
65/26/1690
9802
08.
YT7KM
65/23/2990
56/23/1288
62/26/3224
73/25/1825
9327
09.
YT8T
58/23/2668
74/26/1924
53/24/2544
68/26/1768
8904
10.
YU2EF
62/24/2976
70/24/1680
51/23/2346
56/24/1344
8346
11.
YT2AA
534/25/2700
58/25/1450
59/23/2714
60/25/1500
8314
12.
YU2RA
47/22/2068
56/23/1288
50/21/2100
59/26/1534
6990
 
C - Jedan operator LP
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
YT1TA
71/25/3550
54/24/1296
64/26/3328
63/27/1701
9875
02.
YU5M
66/27/3564
75/27/2025
55/24/2640
62/25/1550
9779
03.
YT7AW
63/23/2898
63/25/1575
61/25/3050
62/25/1550
9073
04.
YU2FG
56/24/2688
58/26/1508
62/24/2976
53/25/1325
8497
05.
YT1HA
63/23/2898
61/25/1525
53/23/2438
62/25/1550
8411
06.
YU1YM
44/21/1848
66/26/1716
58/26/3016
68/25/1700
8280
07.
YU7KG
57/23/2622
53/22/1166
53/26/2756
56/24/1344
7888
08.
YT2U
51/25/2550
55/24/1320
55/22/2420
52/25/1300
7590
09.
YU1YO
42/22/1848
69/23/1587
45/25/2250
66/25/1650
7335
10.
YT1AC
48/22/2112
54/22/1188
47/23/2162
53/24/1272
6734
11.
YU5D
45/18/1620
53/24/1272
47/21/1974
51/26/1326
6192
12.
YU7BL
45/21/1890
42/17/714
47/21/1974
37/21/777
5355
13.
YU1QU
36/20/1440
57/23/1311
30/17/1020
48/20/960
4731
14.
YU4MM
42/20/1680
41/18/738
39/20/1560
30/18/540
4518
15.
YU7BG
34/16/1088
41/23/943
38/19/1444
37/21/777
4252
16.
YT1SN
30/18/1080
27/16/432
35/21/1470
30/18/540
3522
17.
YU1KQR
26/17/884
45/20/900
12/08/192
51/23/1173
3149
18.
YU1CJ
22/15/660
29/17/493
23/15/690
27/14/378
2221
19.
YU2RCD
11/07/154
33/15/495
21/13/546
40/20/800
1995
20.
YU5T
47/21/1974
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1974
21.
YU1ML
24/13/624
18/11/198
0/0/0
0/0/0
822
 
D - Jedan operator samo CW
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
YT7P
58/25/2900
0/0/0
54/24/2592
0/0/0
5492
02.
YT5CWW
55/24/2640
0/0/0
55/23/2530
0/0/0
5170
03.
YU7AU
60/22/2640
0/0/0
54/23/2484
0/0/0
5124
04.
YU1Q
55/22/2420
0/0/0
49/21/2058
0/0/0
4478
05.
YU7ECD
55/22/2288
0/0/0
52/21/2184
0/0/0
4472
06.
YT5M
46/21/1932
0/0/0
50/21/2100
0/0/0
4032
07.
YU7RL
47/24/2304
0/0/0
40/20/1600
0/0/0
3856
08.
YU7AF
51/23/2346
0/0/0
36/20/1440
0/0/0
3786
09.
YU5W
41/19/1558
0/0/0
40/18/1440
0/0/0
2998
10.
YT1LU
22/13/572
0/0/0
08/07/112
0/0/0
684
11.
YT0I
10/07/140
0/0/0
01/01/02
0/0/0
142
 
E - Jedan operator samo SSB
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
YU5C
0/0/0
74/27/1998
0/0/0
67/26/1742
3740
03.
YU7U
0/0/0
72/24/1728
0/0/0
74/27/1998
3726
02.
YU7ZEX
0/0/0
76/24/1824
0/0/0
68/26/1768
3592
04.
YU2V
0/0/0
62/27/1674
0/0/0
67/24/1608
3282
05.
YT2VPA
0/0/0
54/21/1134
0/0/0
53/24/1272
2406
06.
YU2AVB
0/0/0
37/21/777
0/0/0
38/22/836
1613
07.
YU3MUP
0/0/0
24/15/360
0/0/0
33/19/627
987
 
F - stanice izvan Srbije - NON YU
 
Mesto
Pozivni znak
I period
Qso/Mpl/Pts
II period Qso/Mpl/Pts
III period Qso/Mpl/Pts
IV period Qso/Mpl/Pts
Ukupno
01.
E77C
58/25/2900
66/25/1650
66/27/3564
64/24/1536
9650
02.
4O/YU1YV
54/23/2484
66/26/1716
55/22/2420
63/23/1449
8069
03.
4O7EW
58/24/2784
53/23/1219
48/22/2112
58/26/1508
7623
04.
E73DPR
43/20/1720
59/25/1475
40/21/1680
56/26/1456
6331
05.
E73X
37/21/1554
50/24/1200
36/19/1368
47/24/1128
5250
06.
E74QA
26/14/728
29/13/377
30/15/900
44/21/924
2929
07.
E73XL
34/18/1224
0/0/0
14/12/336
0/0/0
1560
08.
E73LM
0/0/0
35/18/630
0/0/0
32/16/512
1142
 
G - YU radio-klubovi
 
Mesto
YU KLUB
RST 1
RST 2
RST 3
RST 4
RST 5
Ukupno
01.
YU1FJK
YU1ANO
YT1TA
YU1KT
YU1FJK
YT1HA
47814
02.
YU1AAX
YT0Z
YT9A
YU1AAX
YT8T
4O7EW
47403
03.
YU7BPQ
YT7WM
YT5C
YT7KM
YT7AW
YU7KG
45888
04.
YU1EFG
YU2FG
YU2EF
YU1YO
YU4MM
YU1Q
33174
05.
YU1AST
YT2T
YU1AST
19923
06.
YU1GUV
YT4A
YT1AC
17763
07.
YU1ABG
YU1R
YT5CWW
15317
08.
YU1DHI
YU1IG
10972
09.
YU1AGK
YU1LA
10024
10.
YU1ELM
YT2AA
8314
11.
YU1ACR
YU1YM
8280
12.
YU1ADO
YT2L
8127
13.
YU1HFG
YU5C
YU5T
YU1HFG
YU1ML
YT0I
7976
14.
YU1KQR
YU1KQR
YT2VPA
YU1CJ
7776
15.
YU7KMN
YT2U
7590
16.
YU7AOP
YT7P
5492
17.
YU7BCD
YU7AU
5124
18.
YU1AVQ
YU1QU
4713
19.
YU7ECD
YU7ECD
4472
20.
YU1HQR
YT5M
4032
21.
YU1EXY
YT1SN
3522
22.
YU1ADN
YU5W
2998
23.
YU1AAQ
YU2RCD
YT1LU
2679
  SRS YU5M YU2AVB      
11392
  Dnevnici za kontrolu:YU1XO, 9A8A, YT7TA, YU4A, YU1AAV, YU2MMA, YT2WW, YT7RM, 4O3RR, YU1TO, YU3MMM
  designed by yt1wa
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!