KT KUP Saveza radio-amatera Srbije 2012
(15.09.2012.g.)
Prijavljeni rezultati

 
LINKOVI
KT KUP Saveza radio-amatera Srbije je održan 15.09.2012.g. U roku za prijem dnevnika predviđenom pravilima , takmičarska komisija je primila 65 dnevnika od kojih su 7 prijavljeni kao dnevnici za kontrolu.
Pre početka takmičenja u kategoriji H-timovi, prijavljena su 3 tima i to:
EX-YU "Novi Sad 1" (YU5D, 4O4A, Z33A, S58FA, E74IW)
EX-YU "Novi Sad 2" (YU7BL, Z36W, S57WJ, E7RS, E73FDE, YU7RQ-rezerva)
ŠUMADINCI (YU1EFG, YU2EF, YU2FG, YT1FZ, YT1KC, YT1PR-rezerva)


U donjim tabelama su prikazani prijavljeni rezultati po kategorijama. Kako bi plasman bio što realniji, rezultati su obračunati softwerski, bez cross-checking kontrole dnevnika i bez kontrole ispravnosti veza. U koloni "Prijavljen rezultat" su prikazani rezultati koje su takmičari prijavili u dnevniku. Oznaka "-" označava da rezultat nije obračunat.
U roku predviđenom pravilima, nakon obrade dnevnika biće objavljeni nezvanični rezultati. Kontakt sa komisjom kupkt@yu1srs.org.rs

Hvala na učešću u takmičenju.
Takmičarska komisija KT KUP SRS 2012
 
 

A-VŠE OPERATORA

Mesto
Pozivni znak
Klub
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV period SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
YT1NT YU1INO
43/24/2064
59/27/1593
39/24/1872
53/27/1431
6960
6960
02.
YT2W YU1ABH
42/20/168
49/23/1127
44/21/1848
53/25/1325
6064
5980
03.
YU1ABH YU1ABH
38/19/1444
45/22/990
42/20/1680
50/25/1250
5314
5364
04.
YT7A YU7GMN
35/19/1330
43/19/817
38/21/1596
44/23/1012
4799
4755
05.
YU7W YU7BPQ
33/19/1254
40/22/880
34/20/1360
50/25/1250
4759
4744
06.
YU7AOP YU7AOP
35/19/1330
40/20/800
37/21/1554
44/24/1056
62592
4740
07.
YU1FJK YU1FJK
36/17/1224
49/23/1127
37/17/1258
44/24/1056
20230
4665
08.
YU1EFG YU1EFG
33/17/1122
46/21/966
30/17/1020
45/24/1080
4142
4188
09.
YT1S YU1HQR
34/21/1428
34/18/612
32/17/1088
40/21/840
15450
3968
10.
YU1FLM YU1ABH
34/18/1224
0/0/0
40/19/1520
35/19/665
3429
3409
11.
YU7AJM YU7AJM
25/13/650
20/14/280
20/9/360
18/12/216
6144
1506
12.
YU1HFG YU1HFG
0/0/0
0/0/0
7/6/84
18/14/252
318
336

YT1NT Op's: YU1CF, YT1NT

B - JEDAN OPERATOR HP

Mesto
Pozivni znak
Klub
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV perio SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
YT9A YU1AAX
34/21/1428
43/24/1032
42/25/2100
54/27/1458
6018
6018
02.
YU7WW YU7BPQ
40/21/1680
46/23/1058
45/22/1980
47/25/1175
5893
5893
03.
YT4A YU1GUV
44/21/1848
52/25/1300
42/21/1764
42/22/924
0
5836
04.
YU1WS YU1ABH
45/22/1980
44/22/968
37/22/1628
48/23/1104
5636
5680
05.
YU2EF YU1EFG
37/20/1480
45/20/900
40/19/1520
48/27/1296
68544
5196
06.
YU7GL YU7JUV
38/21/1596
43/21/903
36/19/1368
46/22/1012
4833
4879
07.
YT1UR YU1ABH
21/9/378
28/19/532
25/14/700
42/21/882
2446
2492

C - JEDAN OPERATOR LP

Mesto
Pozivni znak
Klub
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV perio SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
YU7RL YU7BPQ
42/21/1764
45/24/1080
37/22/1628
44/25/1100
5572
5572
02.
YT3E YU1ACR
38/20/1520
40/24/960
39/20/1560
47/27/1269
5309
5309
03.
YU2V YU7BPQ
39/21/1638
50/27/1350
28/18/1008
51/25/1275
5296
5271
04.
YT5N YU7BPQ
41/23/1886
42/21/882
36/22/1584
30/18/540
4674
4892
05.
YU2FG YU1EFG
37/20/1480
31/20/620
38/22/1672
44/25/1100
19575
4872
06.
YU7BL YU7BPQ
41/25/2050
40/20/800
33/18/1188
38/19/722
4722
4760
07.
YU6MM YU1KQR
36/18/1296
22/13/286
43/20/1720
35/18/630
15050
3932
08.
YU7BG YU7BPQ
22/13/572
27/17/459
27/18/972
34/18/612
-
2615
09.
YU5D YU7BPQ
28/16/896
22/16/352
24/14/672
30/17/510
2461
2430
10.
YU5DR YU1SRS
20/16/640
26/16/416
21/15/630
33/18/594
2807
2280
11.
YU1MI YU1IST
16/11/352
26/18/468
18/17/612
33/18/594
2026
2026
12.
YU1TO YU1HFG
0/0/0
0/0/0
13/10/260
14/9/126
366
386

D - JEDAN OPERATOR SAMO CW

Mesto
Pozivni znak
Klub
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV perio SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
YT7AW YU7BPQ
45/23/2070
0/0/0
46/24/2208
0/0/0
-
4278
02.
YU6DX YU1FJK
39/19/1482
0/0/0
45/24/2160
0/0/0
-
3642
03.
YT2AAA YU1EBC
39/21/1638
37/19/703
38/19/1444
35/20/700
1
3082
04.
YU1KT YU1FJK
37/21/1554
29/17/1493
42/18/1512
31/18/558
-
3066
05.
YU1AR YU1KAP
39/21/1638
0/0/0
41/17/1394
0/0/0
10080
3032
06.
YT9W YU1IMN
27/15/810
0/0/0
37/20/1480
0/0/0
2290
2290
07.
YT1FZ YU1EFG
28/15/840
0/0/0
35/18/1260
0/0/0
13056
2100
08.
YU7RQ YU7BPQ
21/12/504
25/17/425
30/16/960
36/21/756
34925
1464

E - JEDAN OPERATOR SAMO SSB

Mesto
Pozivni znak
Klub
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV perio SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
YT4TT YU1SRS
0/0/0
50/23/1150
0/0/0
53/25/1325
1111
2475
02.
YT1PR YU1EFG
0/0/0
47/25/1175
0/0/0
47/22/1034
2256
2209
03.
YT1ET YU1SRS
31/20/1240
44/22/968
19/12/456
44/23/1012
1794
1980
04.
YT1KC YU1EFG
25/15/750
40/20/800
24/14/672
46/23/1058
46255
1858
05.
YT1AC YU1GUV
32/19/1216
44/21/924
33/18/1188
40/22/880
-
1804
06.
YU5DIM YU1HQR
0/0/0
35/18/630
0/0/0
40/22/880
5076
1510
07.
YU1SMR YU1ARC
0/0/0
33/21/693
0/0/0
34/20/680
1373
1373
08.
YT2VP YU1KQR
0/0/0
30/17/510
0/0/0
32/16/512
9728
1022
09.
YU1RSV YU1SRS
0/0/0
30/16/480
0/0//0
28/18/504
-
984
10.
YT3MKM YU1EFG
0/0/0
24/14/336
0/0/0
29/16/464
778
800

F - STANICE IZVAN SRBIJE - NON YU

Mesto
Pozivni znak
I period CW
QSO/Mpl/Pts
II period SSB
QSO/Mpl/Pts
III period CW
QSO/Mpl/Pts
IV perio SSB
QSO/Mpl/Pts
Prijavljen rezultat
Prijavljen rez.
software
01.
E74IW
38/20/1520
48/23/1104
40/18/1440
49/25/1225
5417
5289
02.
4O4A
39/21/638
44/22/968
35/20/1400
46/25/1150
5156
5156
03.
Z36W
29/17/986
40/23/920
41/19/1558
34/20/680
4144
4144
04.
E73FDE
32/16/1024
35/20/700
33/19/1254
43/20/860
3873
3838
05.
E7RS
29/17/986
40/22/880
34/18/1224
35/18/630
3846
3720
06.
Z33A
32/19/1216
31/18/558
32/18/1152
35/18/630
3816
3556
07.
S58FA
20/13/520
31/17/527
26/17/884
46/26/1196
3115
3127
08.
S57WJ
28/15/840
35/15/525
32/14/896
30/18/540
2743
2801
09.
4O3RR
9/8/144
11/8/88
12/9/216
13/8/104
563
552

G - YU RADIO KLUBOVI

Mesto
Klub
Pozivni znaci
Rezultat
01.
YU7BPQ YU7W, YU7WW,YU7RL, YU2V, YT5N
26372
02.
YU1ABH YT2W, YU1ABH, YU1FLM, YU1WS, YT1UR
22925
03.
YU1FJK YU1FJK, YU6DX, YU1KT
11373
04.
YU1GUV YT4A, YT1AC
7640
05.
YU1INO YT1NT
6960
06.
YU1SRS YU5DR, YT4TT , YT1ET
6735
07.
YU1AAX YT9A
6018
08.
YU1HQR YT1S, YU5DIM
5478
09.
YU1ACR YT3E
5309
10.
YU1KQR YU6MM, YT2VP
4954
11.
YU7JUV YU7GL
4879
12.
YU7GMN YT7A
4755
13.
YU7AOP YU7AOP
4740
14.
YU1EBC YT2AAA
3082
15.
YU1KAP YU1AR
3032
16.
YU1IMN YT9W
2290
17.
YU1IST YU1MI
2026
18.
YU7AJM YU7AJM
1506
19.
YU1ARC YU1SMR
1373
20.
YU1EFG YT3MKM
800
21.
YU1HFG YU1HFG, YU1TO
722

H - TIMOVI

Mesto
TIM
Pozivni znaci
Rezultat
01.
EX YU "Novi Sad - 1" YU5D, 4O4A, Z33A, S58FA, E74IW
19558
02.
EX YU "Novi Sad - 2" YU7BL, Z36W, S57WJ, E7RS, E73FDE
19269
03.
ŠUMADINCI YU1EFG, YU2EF, YU2FG, YT1FZ, YT1KC
18214

Dnevnici za kontrolu: E73MS, E74BYZ, E77AA, E77M, YT3C, YU1SV, YU8A