VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila - IARU I region UHF/SHF 2009 - pravila

IARU I region UHF/SHF - Oktobar 2009

pravila

 
Rezultati
Download

1. Naziv takmičenja: ,,IARU I region UHF/SHF,,
2. Organizator je Savez radio-amatera Srbije
3. Takmičenje se održava prvog punog vikenda meseca oktobra (03/04.10.2009)
4. Takmičenje počinje u subotu u 14:00 UTC i traje 24 časa (do nedelje u 14:00 UTC)
5. Pravo učešca imaju sve licencirane radioamaterske stanice.
6. Takmičenje se održava na UHF/SHF opsegu.
7. Takmičari su podeljeni u kategorije: jedan operator (SO) / više operatora (MO) po opsegu
(432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz):
Kategorija Opseg Kategorija Opseg
SO 432 MHz               MO 432 MHz
SO 1,3 GHz                MO 1,3 GHz
SO 2,3 GHz                MO 2,3 GHz
SO 5,7 GHz                MO 5,7 GHz
SO 10 GHz                 MO 10 GHz

Rangiraju se samo stanice iz Srbije.
8. U takmičenju se radi sledećim vrstama emisije: A1A, J3E, F3E.
9. U takmičenju se razmenjuje RST raport, redni broj, koji počinje od 001 i uvećava se za svaku sledeću vezu i WW lokator.
10. Bodovanje se vrši tako što se za svaki QRB kilometar dobija jedan poen.
11. Greške u primljenim podacima povlače poništavanje veze.
12. Van plasmana će biti one stanice koje se ne pridržavaju propozicija, koje pošalju svoje dnevnike posle 7 dana od dana održavanja takmičenja.
13. Izvod iz dnevnika treba da sadrži : datum, vreme po UTC, pozivni. znak, vrstu emisije, primljen i dat raport, redni broj, univerzalni WW QTH lokator, frek. opseg, QRB za svaku vezu.
14. Ispravno popunjen takmičarski dnevnik poslati na adresu ukt@yu1srs.org.rs isključivo u EDI formatu najkasnije 7 dana po završetku takmičenja.
15. Rezultati takmičenja biće objavljeni na internetu i u amaterskim glasilima.
16. Diplome obavezno dobijaju prve tri prvoplasirane stanice, a ostali učesničke diplome.
 O datumu podele bićete naknadno obavešteni.
17. Takmičari se moraju pridržavati odredaba Pravilnika o uslovima za rad ARS
18. Za tumačenje propozicija i za sve primedbe, na tok takmičenja, rang listu, nadležna je isključivo Radna grupa za UKT.

UKT komisija UKT MENADŽER
Ranko Levi – YU1KT

Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!