VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila - IARU region I VHF 2009

IARU Region 1 VHF takmicenje – Septembar

pravila

 
Rezultati
1. Naziv takmicenja: “IARU Region 1 VHF”
2. Organizator je Savez radio-amatera Srbije 
3. Takmicenje se održava prvog punog vikenda 
  meseca septembra (05./06.09.2009.) 
4. Takmicenje pocinje u subotu u 14:00 UTC i traje 24 casa,
  (do nedelje u 14:00 UTC). 
5. Pravo ucešca imaju sve licencirane radio-amaterske stanice. 
6. Takmicenje se održava na VHF opsegu 144 MHz. 
7. Takmicari su podeljeni u sledece kategorije: 
      
  A. SO (jedan operator) 
  B. MO (više operatora, klubovi) 
  C. FM (jedan operator, iskljucivo FM) 

  Rangiraju se samo stanice iz Srbije
 
8. U takmicenju se radi sledecim vrstama emisije: 
  A1A
  J3E
  F3E 
9. U takmicenju se razmenjuje:
 - raport
 - redni broj koji pocinje od 001(i uvecava se za svaku sledecu vezu)
 - WW lokator. 
10. Bodovanje se vrši tako što se za svaki QRB kilometar dobija po jedan poen. 
11. Greške u primljenim podacima povlace poništavanje veze. 
12. Van plasmana ce biti one stanice koje se ne pridržavaju propozicija, 
   koje pošalju svoje dnevnike posle 7 dana od dana održavanja takmicenja. 
13. Izvod iz dnevnika treba da sadrži: 
  - datum, vreme po UTC
  - pozivni znak
  - vrstu emisije
  - primljen i predat raport
  - redni broj
  - univerzalni WW QTH lokator
  - frek. oseg
  - QRB za svaku vezu
14. Ispravno popunjen takmicarski dnevnik poslati na adresu ukt@yu1srs.org.rs
   iskljucivo u EDI formatu najkasnije 7(sedam) dana po završetku takmicenja. 
15. Nagrade i diplome dodeljuju se za osvojena prva tri mesta u svim kategorijama,
   pod uslovom da u kategoriji ima najmanje cetiri takmicarska dnevnika,
   a svi ostali učesnici dobijaju učesničke diplome. Rezultati takmicenja ce biti 
   objavljeni na sajtu SRS-a i u casopisu do kraja godine. 
   O datumu dodele nagrada i diploma, ucesnici ce biti obavešteni naknadno. 
16. Za tumacenje propozicija i za sve primedbe, na tok takmicenja, rang listu,
   nadležna je iskljucivo Radna grupa za UKT.
   
   UKT komisija - UKT MENADŽER 
   Ranko Levi – YU1KT 
   19.07.2009 godine 
  Radna grupa za UKT - 2009
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!