VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila - UKT KUP SRS 2009

UKT KUP SRS 2009

pravila


 
Rezultati
Download

1. Organizator takmičenja: Savez radioamatera
Srbije (SRS)
2. Datum takmičenja: prvi pun vikend u mesecu maju (02./03.05.2009.)
3. Vreme takmičenja: od 14:00 UTC u subotu, do 13:59 UTC u nedelju
4. Pravo učešća: sve licencirane ARS, a plasman se pravi za YU/YT stanice
5. Opsezi: VHF, UHF, SHF opsezi prema band-planu IARU Region 1
6. Vrsta emisije: A1A (CW), J3E (SSB), F3E (FM)
7. Kategorije učesnika:
Jedan operator - SO
7.1 SO1 – 144MHz preko 50W
7.2 SO1A – 144MHz do 50W
7.3 SO1B – 144MHz i 432MHz samo FM
7.4 SO2 – 432 MHz
Više operatora – MO
7.5 MO1 – 144MHz
7.6. MO2 – 432MHz
UHF/SHF
7.7 UHF/SHF 1,2; 2,3; 3,4; 5,6; 10 GHz i više
(jedna kategorija)
8. U vezama se razmenjuje: Pozivni znak, raport, redni broj koji počinje od 001 na svakom opsegu posebno i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, WW QTH lokator. Jednom izabrana lokacija i pozivni znak u takmičenju ne mogu se menjati. Svaki učesnik je dužan da se pridržava bandplana IARU Region 1 i Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica.Van plasmana će se staviti učesnici koji grubo budu kršili pravila takmičenja.
9. Poeni: Svaka ispravna veza donosi jedan poen po kilometru rastojanja (1 km = 1 poen) na svakom opsegu. Ne računaju se veze održane posredstvom repetitora, satelita, meseca, itd.

10. Dnevnik se vodi posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće: datum, vreme UTC,pozivni znak korespodenta, razmenjene raporte i redne brojeve veza, WW QTH lokator, QRB poene.
11. Zbirni list se šalje za svaku kategoriju posebno i mora da sadrži sledeće podatke:naziv takmičenja (TName), datum održavanja (TDate), kategoriju (PSect), pozivni znak takmičara (PCall), lokator sa kog je rađeno (PWWLo), ime i adresu (RName), QTH sa kog je rađeno (PAdr1), pozivne znakove ostalihčlanova ekipe (ako ih ima) (MOpe1), pozivni znak kluba kome se prilažu poeni (ako ga ima) (RCall), broj veza (CQSOs), broj QRB poena (CQSOP), najbolji DX (poz. znak, QTH, QRB) (CODXC) širi opis uređaja (STXEq, SRXEq, SPowe), antena (SAnte), izjavu o pridržavanju propozicija (Remarks). EDI fajl kod koga su ispravno popunjena ova polja zamenuje zbirni list.
12. Takmičarski dnevnik, isključivo u EDI formatu šalje se na e-adresu ukt@yu1srs.org.rs
najkasnije 7 dana po završetku takmičenja. Prijem dnevnika biće potvrđen u roku od 48 sati po prijemu dnevnika.
13. Rezultati će biti objavljeni u mesecu septembru.
14. Nagrade i diplome: Za prvo mesto u svakoj od kategorija dodeliće se nagrada i diploma, a za drugo i treće samo diploma. Nagrada se dodeljuje pod uslovom da u kategoriji ima najmanje četiri takmičarska dnevnika. Klubski plasmani biće napravljeni sabiranjem rezultata svih članova radio-kluba. Za plasman klubova, radio-klub dostavlja zbirnu listu svih svojih članova, sekcija koje su učestvovale u takmičenju, zajedno sa dnevnicima, bez obzira na mesto odakle su radili. Najbolje plasirani klub dobija nagradu.
15. Za tumačenje propozicija i za sve primedbe
na tok takmičenja, rang listu, nadležna je
isključivo Radna grupa za UKT.

  Radna grupa za UKT - 2009
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!