VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila takmičenja "Letnje UHF/SHF takmičenje 2009 "
 
Pravila takmičenja "Letnje UHF/SHF takmičenje 2009"
DOWNLOAD PRAVILA
 

 

 
Rezultati
 
1.Organizator takmičenja je ,,Savez radio-amatera Srbije,,
2.Naziv takmičenja je ,,LETNJE UHF/SHF TAKMIČENJE,, 
3.Održava se treće nedelje punog vikenda meseca JUNA (21.06.2009 god.)
4. Takmičenje  počinje u 07:00 UTC i traje do 15:00 UTC
5. Pravo učešća imaju sve licencirane stanice u skladu sa svojim dozvolama za rad
6. Takmičenje se održava na UHF i višim opsezima (432 MHz i više)
7. U takmičenju postoje samo kategorije po opsezima i to:
 1. 432 MHz (70 cm)
 2. 296 MHz (23 cm)
 3. 2.3 GHz  (13 cm) i 5.7 GHz (5 cm)
 4. 10 GHz  (3 cm) i viši opsezi
Rang lista formira se za ARS iz Srbije.


U takmičenju su dozvoljene sledeće vrste emisije: A1A (CW), J3E  (SSB)       

U takmičenju se razmenjuju standardni podaci:
 -  raport 
 -  redni broj veze koji počinje od 001 i uvećava se za svaku sledeću vezu, za svaki opseg posebno
 -  univerzalni WW QTH lokator       

Množitelji QRB poena po opsezima su: 
      432 MHz x 1
      1296 MHz x 1 
      2,3 GHz x 1
      5,7 GHz x 3
      10 GHz x 1
      20 GHz x 1,5 
      viši opsezi x 10
 • Istu stanicu dozvoljeno je raditi samo jednom bez obzira na vrstu rada
 • U takmičenju se ne priznaju veze preko satelita, EME, MS
 • Greške u primljenim podacima povlače poništavanje veze
 • Duple veze moraju biti označene i neobračunate u konačnom zbiru
 • Van plasmana biće stanice koje se ne budu pridržavale HAM  spirita
 • Takmičarskoj komisiji se šalju izvodi iz dnevnika za svaki opseg posebno i zbirni list najkasnije 7 dana po završetku takmičenja
 • Izvod iz dnevnika sadrži :
 • datum i vreme po UTC
 • pozivni znak
 • frekventni opseg
 • vrstu emisije za održanu vezu
 • predat i primljen raport i redni broj
 • univerzalni WW QTH lokator
 • QRB-km poena za svaku vezu
 • zbirni list sadrži :
 • naziv takmičenja i datum održavanja
 • pozivni znak takmičara,  ime i prezime
 • adresu stalne lokacije, kategoriju u kojoj se takmiči
 • WW QTH lokator, mesto rada u takmičenju, nadmorsku visinu
 • odatke o uređajima, antenama
 • poz. znake operatora koji su radili
 • broj ispravnih veza po opsezima, broj poena po opsezima
 • izvode iz dnevnika i zbirni list poslati najkasnije 7 dana po završenom takmičenju isključivo u EDI fajlu na adresu:  ukt@yu1srs.org.rs
 • Nagrade i diplome: Za prvo mesto u svakoj kategoriji dodeljuje se nagrada i diploma, a za  drugo i treće samo diploma. Nagrada se dodeljuje pod uslovom da u kategoriji ima najmanje četiri takmičarska dnevnika. Svi ucesnici dobijaju pobednicku ili ucesnicku diplomu
Za tumačenje propozicija i za sve primedbe na tok takmičenja, rang listu, nadležna je isključivo
Radna grupa za UKT.
09.06.2009
UKT KOMISIJA SRS-a
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!