Propozicije,, MARTOVSKOG UHF/SHF takmičenja,,

2008

1.  Organizator je Savez radioamatera Srbije

2.  Takmičenje se održava prvog punog vikenda meseca MARTA ( 01/02,03,2008 )

3.  Takmičenje počinje u subotu u 14.00 UTC i traje 24 časa,( do nedelje u 14,00 UTC)

4.  Pravo učešća imaju sve licencirane radioamaterske stanice

5.  Takmičenje se održava na UHF/SHF opsegu ,

6.  Takmičari su podeljeni u sledeće kategorije:

Više operatora MO

A.  432

B.  1296

C.  2,4

D. viši opsezi ( svi iznad 2,4 GHz )

Jedan operator SO

A.  432

B.  1296

C.  2,4

D.  Viši opsezi ( svi iznad 2,4 GHz )

  ___________________________________________________

Rangiraju se samo stanice iz Srbije

7.  Naziv takmičenja : ,, Martovsko UHF/SHF,,

8.  U takmičenju se radi sledećim vrstama emisije : A1A, J3E, F3E.

9.  U takmičenju se razmenjuje raport i redni broj koji počinje od 001 i uvećava se za svaku sledeću vezu

10.  Bodovanje se vrši tako što se za svaki QRB kilometar dobija jedan poen

11.  Greške u primljenim podacima povlače poništavanje veze

12.  Van plasmana će biti one stanice koje se ne pridržavaju propozicija, koje pošalju svoje dnevnike posle 15 dana od dana održavanja takmičenja.

13.  Izvod iz dnevnika treba da sadrži : datum, vreme po UTC, pozivni. znak, vrstu emisije, primljen i dat raport, redni broj, univerzalni WW QTH lokator, frek. oseg, QRB za svaku vezu.

14.  Ispravno popunjen takmičarski dnevnik poslati na adresu yu1srs_ukt @ Eunet.yu isključivo u EDI formatu najkasnije 15 dana po završetku takmičenja

15.  Rezultati takmičenja bice objavljeni 17 dana po takmičenju ( prijavljeni rezultati )

30 dana po takmičenju ( nezvanicni rezultati )

45 dana po takmičenju ( zvanični rezultati )

16.  Nagrade i diplome dodeljuju se za osvojena prva tri mesta u svim kategorijama, pod uslovom da u kategoriji bude najmanje 4 ( četiri ) stanice.

O datumu podele bićete naknadno obavešteni

17.  Za tumačenje propozicija i za sve primedbe, na tok takmičenja, rang listu, nadležna je Isključivo Radna grupa za UKT .

 

UKT komisija UKT MENADŽER

Ranko Levi – YU1KT