Administracija > Predlozi za poboljšanje foruma

Kvalitetne poruke

(1/1)

YU1CF:
Pozdrav

Korisnici foruma se podstiču da obrađuju pojedine teme i što kvalitetnije opišu rešenja.
Posebno dobro obrađene teme biće posebno označene (eventualno zaključane) i uvek će se pojavljivati na vrhu foruma zajedno sa imenima autora.

Admin2

YT1JB:
Dodao bih i to da ne mešate blog i forum. Forum je rasprava, tj. pitanja, odgovori na datu temu unutar nekog od ponudjenih foruma. Blog je monolog tipa ispišem vam nešto pa čitajte. Evo ham radio blog primera: Ham Radio Secrets, WA0UWH - HAM Radio Blog.

Takodje, nema potrebe pozdravljati i otpozdravljati se u svakom post-u, kao ni potpisivati jer, za razliku od repetitora, u levom gornjem uglu svakog post-a stoji vaše ime, eventualno avatar (sličica), a klikom na ime dobijaju se i ostali podaci.

Česta je pojava da, naročito početnici, u želji da što više pišu, odgovaraju netačno ili nedovoljno stručno. Dakle, odgovarajte samo ako možete da pomognete, a ne i po svaku cenu.

YT1JB:
Kada pišete na forumu, ne prelamajte red (Enter) nigde do kraja pasusa, nego će on dinamički biti prelomljen zavisno od dimenzija ekrana i rezolucije onoga ko forum čita. Dakle, Enter samo na kraju pasusa, ovako.

Ovo je novi pasus pre koga je red prelomljen sa Enter.

YT1JB:
Primećeno je da se previše citiraju poslednje poruke na koje se odgovara. Dobra praksa je:

* ako se daje uopšten odgovor na prethodnu poruku ne treba je uopšte citirati
* ako se daje odgovor samo na jedan deo prethodne poruke, citirati samo taj deo
* ako se daje odgovor na neki od poruka ispred poslednje, citirati minimalni deo na koji se odgovor odnosi
* izbegavati višestruko citiranje već citirane porukeKako se prave citati delova iste poruke? Odgovor inicirajte klikom na Citat. Dobićete red koji počinje sa quote author=..., iza toga sadržaj poruke i na kraju /quote red. Tekst poruke isecite tako da uvek kopirate prvi red (quote author=...) ispred citiranog dela, a poslednji red (/quote) iza. Ovo ponovite za svaki deo koji želite da citirate.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju