Autor Tema: Gradnje na 1,3 GHz  (Pročitano 30693 puta)

Van mreže YU1EO

  • član SRS
  • posetilac
  • **
  • Poruke: 10
  • Pozivni znak:
  • Klasa: -
Gradnje na 1,3 GHz
« poslato: 28.09.2015 15:12:37 »


Može li se graditi na 1,3,gHz ?

Polazeći od ličnog iskustva želim odmah da kažem,može !

Prve članke kod nas,koliko ja znam,o gradnji uređaja na 1,3 gHz objavio je naš kolega Ilija Krstić YT1IK,u časopisu RADIOAMATER 1997 god.Opisan je transverter za 23 cm.Svoj prvi transverter za ovaj opseg uradio sam ,uglavnom,koristeći te članke .U proteklih,skoro dvadest godina,sagradio sam nekoliko transvertera  pri čemu sam nalazio i sopstvena rešenja.
Bilo je  dosta interesovanja za ovaj band,ali sudeći prema aktivnosti rekao bih da se mali broj naših amatera bavi ovom gradnjom.
Ideja mi je da makar malo pokrenem interesovanje za 1,3 gHz,pa ću pokušati da iznesem rezultate svojih iskustava.

Na početku želim da kažem da će graditelji danas ,zahvaljujući tehnološkom napretku i novim komponentama , biti u daleko povoljnijem položaju od radioamatera koji su ovo gradili pre dve decenije .

Kao stari radioamater,koji je svoj prvi kristalni detektor sagradio daleke 1945 godine,i koji je za to vreme nepobitno shvatio da se kuća jedino može graditi počevši od temelja,trebalo bi da svoje izlaganje počnem  od gradnje malog generatora signala  na 1,3 gHz sa kristalom  .Ovaj generator bi poslužio ,prvo,za sticanje osnovnih znanja za gradnju na ovom zahtevnom opsegu,a zatim i za kontrolu pri gradnji i podešavanju prijemnog dela transvertera.Ali,preskočiću za sada pedagogiju, znajući da je glavna osobina nas radioamatera nestrpljenje.

Za početak,opisaću vam gradnju transvertera ,u kit verziji , prema projektu W1GHZ.Predlažem da odmah otvorite njegov sajt da biste lakše pratili dalje izlaganje.
Ovaj transverter u kitu,nabavio je i sagradio Dragan YU 5PD.Ja sam ga preuzeo na manju krajnju doradu i podešavanje.Transverter je konačno ,na Draganovo zadovoljstvo ,otišao na  Rajac u Draganov QRA ,pogonski spreman sa snagom od 100 mW .Pa to nije ništa,reci ce oni koji vole kilowate ! Hm,kažem ja,sa ovom snagom i pristojnom antenom, sa Rajca se može uraditi veza do 1000 km .A,osim toga za bolju muziku treba i više para.

Kit košta oko 100 dolara.Sa W1GHZ,Paulom,koji radi u ARRL putem maila ,možete se dogovoriti o pojedinostima.2.Gradnja

      Na Sl.1 se vidi donja strana pločice lokalnog oscilatora .Prateći šemu na Sl.2 vidimo veze kristalnog oscilatora 64 MHz sa MAR6,zatim filter za 192 MHz sa MAR1 i filter za 1.152 MHz sa MAR6. Kristal  na 64 MHz lako se nabavlja.
Pločica lokalnod oscilatora se montira kao na sl.5 na visini od cca 2 cm.pomoću odstojnika.Signal se ,kvalitetnim koaksijalom , vodi na drugu pločicu, pomoću SMA konektora ,ali može i direktnim lemljenjem .

      Na Sl.3 se vidi primopredajna pločica.Prateći šemu sa Sl.4 vidi se da signal sa SMA konektora ,dole levo ide preko splitera i filtra na mikser ADE5 ,a zatim na bazni uredjaj.U predajnom smeru signal sa splitera  ide na MAR6 i ERA5 pa na antenu.

      Na mikser ADE5 dolazei  tri signala.

      Jedan je sa lokalnog oscilatora kao što je napred opisano.

      Drugi signal dolazi sa baznog uređaja.Kao bazni uređaj može poslužiti svaki primopredjnik za 144 MHz kome se snaga može spustiti na 5 W.Tih 5 W vodi se na mikser preko atenuatora  reda 15 dB .Atenuator i potenciometar u njemu,će  snagu od 5 W smanjiti na potrebnu vrednost za pobudu ,tj. na par mW.

Treći signal je onaj koji želimo da čujemo i dolazi iz antene preko MMIC INA-10386,splitera i filtera za 1296 MHz.

      Na Sl.5  vidi se montaža uređjaja onako kako je to uradio YU5PD.Levo je primopredajna pločica (mislim da je treba oklopiti), a iznad nje rele za napon RX/TX i  i rele za antenu RX/TX.
      U sredini,dole ,je pločica lok.oscilatora,iznad nje pločica sa atenuatorom i sekvencerom koji je predviđen za kasniju upotrebu .Ispod BNC konektora je rele preko koga ide IF prijem- predaja .
      

            Naponi  su regulisani sa dva 7808 od kojih jedan stalno napaja lokalni oscilator,a drugi prijemnik ,odnosno predajnik.Napone za relea treba prilagoditi potrebnim vrednostima.U dovod napajanja od 13,6 V paralelno je  postavljena je snažna dioda 2N5408 ,a serijski osigurač od 2 A ,čime je  obezbeđen uređaj u sličaju pogrešnog priključenja na izvor napajanja.

      Za preklapanje prijem-/predaja upotrebljen je rele  serije G6Z ,ali se može upotrebiti i svaki drugi kvalitetan koaksijalni rele.Izlazna snaga je reda 5-10 mW i sa njom se može pobuđivati odgovarajući pojačavački modul.
Ovom transverteru,toga nema na fotografiji, je dodat i mali pojačavač reda 200 mW,koji se taklođe nabavlja u kitu od W1GHZ.

      Moj zaključak je da ovaj uređaj predstavlja odlicnu priliku za sve one koji žele da vide kako izgleda gradnja i rad na ovom opsegu .Uredjaj spada u kategoriju "bez podešavanja" i  proradi odmah , što je podstrek i ohrabrenje za dalje eksperimente.Za detalje :sasapasic@sezampro.rs.