Savez radio-amatera Srbije > Radio klubovi

Kako finansirati radio-klub

(1/4) > >>

YT1JB:
Osnovni problem svakog radio-kluba jeste finansiranje. Ne možemo se osloniti samo na budžet, na donacije. Možemo da osmislimo i neke privredne delatnosti. Zato, dajte predloge, ideje, na koji način samofinansirati radio-klubove.

YU2M:
Dobro obratiti pažnju na čl.37. Zakona o udruženjima.
Biće tu i izmena statuta klubova  :)

YU1TA:
Pošto se mnogi žale na gubitak prostorija koje su koristili možda bi trebalo da obrate pažnju na član 83. Zakona o udruženjima:

Друштвене организације које су до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења на непокретностима у државној својини, односно на непокретностима које по спроведеном судском поступку постану државна својина, настављају са фактичким коришћењем ових непокретности под условима који не могу бити неповољнији од услова какви су били до дана ступања на снагу овог закона.
Јединица локалне самоуправе на чијој се територији налазе непокретности на којима право коришћења имају друштвене организације, има право да откаже даље коришћење непокретности ако друштвена организација не усклади свој рад са одредбама овог закона у прописаном року, као и у случају када непокретности користи супротно намени или циљевима утврђеним статутом.
Акт из става 2. овог члана јединица локалне самоуправе доноси уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Имовина у друштвеној, односно државној својини из члана 80. и члана 81. ст. 1. и 2. овог закона на којој право коришћења, односно право располагања имају друштвене организације не може се отуђивати до дана почетка примене овог закона.

 Inače za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo nadležno za poslove uprave preko Upravnih inspektora.

YT1JB:
Evo izvoda još jednog zanimljivog člana Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji govori o tome kada ne plaćate porez na dobit:


--- Citat ---Poreska oslobođenja
                                                                         Član 44.

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se obveznik iz člana 1. stav 3. ovog zakona (u daljem tekstu: nedobitna organizacija) za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:

1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Nedobitna organizacija u smislu ovog zakona je pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima.
--- Kraj citata ---

YT1GTI:

--- Citat: Boban Jovanović YT1JB  05.05.2014 12:35:27 ---Evo izvoda još jednog zanimljivog člana Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji govori o tome kada ne plaćate porez na dobit:


--- Citat ---Poreska oslobođenja
                                                                         Član 44.

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se obveznik iz člana 1. stav 3. ovog zakona (u daljem tekstu: nedobitna organizacija) za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:
1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

Nedobitna organizacija u smislu ovog zakona je pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima.
--- Kraj citata ---

--- Kraj citata ---


Po ovome radio klub moze da zaradjuje novac , samo ukoliko se ispostuju stav 1 i 3 , a to znaci da sredstva moraju daostanu u radio klubu , moze da se kupi stanica za RK ili slicno ...

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju