Savez radio-amatera Srbije > Radio klubovi

Kako finansirati radio-klub

<< < (2/4) > >>

YU2M:
Zakon o udruženjima je precizirao ove odredbe i zabranio udrženjima da raspodeljuju dobit navedenima. Tako da su reči "samo ako ne raspodeljuju..." u odredbama Zakona o porezu na dobit već višak, kada govore o udruženjima.

Čak ni dobit ostvarena registrovanom privrednom delatnošću se ne sme raspodeljivati članovima, osnivačima i zaposlenima itd, itd...

Kada se radi o registrovanoj privrednoj delatnosti, ta se oblast delovanja udruženja reguliše propisima, koji regulišu tu delatnost, a sama ta delatnost se registruje u Registru privrednih subjekata, a ne u Registru udruženja.

Gorenavedene poreske olakšice odnose se na dobit ostvarenu osnovnom delatnošću udruženja, preko donacija, sponzorstava, članarina itd....

YU2M:

--- Citat: YT1GTI  07.05.2014 02:36:47 ---
Po ovome radio klub moze da zaradjuje novac , samo ukoliko se ispostuju stav 1 i 3 , a to znaci da sredstva moraju daostanu u radio klubu , moze da se kupi stanica za RK ili slicno ...

--- Kraj citata ---
Klub može da "zaradjuje" novac samo ukoliko registruje privrednu delatnost. Pre nego to učini, mora se proveriti da li je takva mogućnost predvidjena Statutom kluba. Ukoliko nije, prvo ide izmena statuta, pa onda registracija privredne delatnosti. Ovako zaradjenim novcem ostvarena dobit, takodje se može koristiti samo u svrhu ostvarenja ciljeva kluba. Može da se kupi stanica.
Da ne bude zabune, stanica može da se kupi od ovako zaradjenih sredstava i bez obzira na dobit. Bitno je da se djenge koriste za ostvarenje statutarnih ciljeva udruženja.
Po Zakonu o udruženjima, ukoliko se raspodeljuje dobit, ili imovina Udruženja, neko će u ćorku...

Sredstvima, pa i dobiti ostvarenom od donacija, članarina i slično, može se kupiti stanica.

Novac dobijen od lokalnih samouprava za realizaciju projekata po konkursu, može se trošiti isključivo po programu i "troškovniku" koji je odobren. Ako radio-stanica nije odobrena, ne može se od ovih novaca kupiti. A najčešće nije, jer lokalne samouprave neće da finansiraju opremu, već samo "akciju". Nakon predaje izveštaja o realizaciji projekta, može se dogoditi da lokalna samouprava traži nazad neutrošene novce.

YT9TP:
Veći je problem kako zarađivati. Lako se potroši.

Radio-amateri obično ne gledaju na ovaj hobi kao na biznis pa je teško napaviti neki biznis model za to tipa servisa za radio i tv ili slično.

Ono što meni jedino izgleda kao primenljivo je organizovanje veze za razne amnifestacije, ali to se ne traži tako često a i kad se traži koliko znam zakon ne dozvoljava da se radio-amaterske veze upotrebljavaju na takav način.

YU2M:
Evointeresantnog pitanja i malo opširnijeg odgovora:

Pitanje:

• Ukoliko je udruženje registrovano za obavljanje privredne delatnosti, da li su članovi udruženja koji rade na poslovima u vezi sa registrovanom privrednom delatnošću, u obavezi da zasnuju radni odnos?

Odgovor:

U skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), iz same činjenice da je privredna delatnost koju udruženje neposredno vrši upisana u Registar privrednih subjekata, proizlazi sledeće:

1) da je je delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima udruženja;

2) da je delatnost predviđena statutom;

3) da je ta delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.

Udruženje koje na ovaj način obavlja delatnost iz koje stiče dobit mora tu delatnost da obavlja u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju

Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva i ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Prema članu 41. stav 4. Zakona ova ograničenja ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih

Kada je u pitanju obavljanje delatnosti koja je u vezi sa statutarnim ciljevima udruženja, kao i kada je ta delatnost manjeg obima (član 37. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o udruženjima), takve poslove , po pravilu, mogu da obavljaju i sami članovi udruženja, van radnog odnosa i bez naknade za rad, jer se i ta aktivnost obavlja radi ostvarivanja statutarnih ciljeva udruženja. Ukoliko je to predviđeno statutom udruženja, ove poslove mogu da obavljaju i lica koja su zaposlena u udruženju (na određeno ili na neodređeno vreme) i u tom slučaju im udruženje isplaćuje zaradu i obezbeđuje ostala prava po osnovu rada u skladu sa opštim propisima o radu.

Ukoliko se navedene delatnost obavlja kao sezonski posao koji po svojoj prirodi (neprekidno ili sa prekidima) ne traje duže od 120 radnih dana u toku kalendarske godine (od januara do decembra), sa članovima udruženja koji neposredno vrše poslove u vezi sa navedenom delatnostšću, udruženje može u pisanoj formi da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu sa članom 197. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009). Takav se rad smatra radom van radnog odnosa a licu koje obavlja ugovorene poslove isplaćuje se naknada za rad u skladu sa navedenim ugovorom, koja u pogledu plaćanja poreza i doprinosa ima isti tretman kao i zarada zaposlenog lica. Isplata naknade za rad po ovom ugovoru smatra se isplatom ugovorene teretne obaveze u smislu člana 41. stav 4. Zakona o udruženjima.

Za obavljanje ovih poslova nije dozvoljeno angažovanje članova i drugih lica po osnovu ugovora o delu, budući da je registrovana privredna delatnost iz okvira delatnosti udruženja (koje zaključuje ugovor u svojsvu poslodavca), kako je to propisano članom 199. Zakona o radu.

YU2M:
U vezi fiskalnih kasa:

Ukoliko privredni subjekt u okviru pretežne delatnosti 91330 (Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mestu nepomenuta), obavlja i delatnost 92310 (Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost) u koju spada i organizacija kulturnih manifestacija, a koja je izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, promet koji privredni subjekt ostvari u okviru navedene delatnosti prodajom karata za navedene manifestacije, nije dužan da evidentira preko fiskalne kase. Prodaju dobara - suvenira fizičkim licima, privredni subjekt je dužan da evidentira preko fiskalne kase

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-216/2009-04 od 1.6.2009. godine

Ništa, sem šifrarnika delatnosti se u medjuvremenu nije promenilo. Dakle, treba i na ovo obratiti pažnju

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju