HAM radio > HQ

AKTIVNOST HQ TIMA SRBIJE Y T 0 H Q

(1/3) > >>

YU1MM:
Početkom maja 2014 je aktivirana tema o HQ timu Srbije ...
Pri korigovanju izveštaja sa održanog sastanak HQ tima 01.juna 2014 na Avali ... greškom je obrisana kompletna tema ...
Konsultovan ADMIN ali ni on nije mogao pomoći ... ja kad radim radim detaljno   HI!
Pokušaću da ponovo postavim iste tekstove da bi sve to imali na jednom mestu ..

YU2M:
Al' si je korigovao- svaka ti čast....
Nisu ostali ni dugmići....  :)

YU1MM:
Ove godine naš tim će po 20-ti put uzeti učešće u IARU HF contestu koji će se održati 12/13 jula 2014.

Pregled dosadašnjih učešća pod više pozivnih znakova ali je dogovor da se ubuduće koristi isključivo   Y T 0 H Q


godina       call          poena           qso       mpl       plasman

1995       YU0HQ                            2408
1996       YU0HQ       6.286.251     8065     281      6
1997       YU0HQ       7.304.512     8272     304      8
1998       YU0HQ       6.798.208     7872     341      7
1999       YU0HQ       2.022.248     2998     226      17
2000       4O0HQ      13.507.793   12551   371      5
2001       4O0HQ      12.071.696   11283   364      10
2002       YT0HQ       12.555.062   10109   403      6
2003       YT0HQ       11.662.121   10774   421      9
2004       YT0HQ       11.994.240   12724   384      8
2005       YT0HQ         9.840.276   11255   366      7
2006       4N9HQ      15.301.237   14909   413      10     
2007       YT7HQ       10.765.515   11029   415      16
2008       YT0HQ       13.256.297   12857   433      12
2009       YT0HQ       17.735.760   15194   459      11
2010       YT0HQ       12.627.177   11039   417      13
2011       YU8HQ      15.655.434   13365   438      10
2012       YT0HQ      19.591.882    14580   491      9
2013       YT0HQ      19.094.520    14375   501      11

YU1MM:
Detaljniji izveštaji ... od kako sam prihvatio ulogu koordinatora HQ tim Srbije ...

Call: YT0HQ               2010

Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults
-------------------------------------
  160:   380    188    13       28
   80:   897    707    23       38
   40:  1260   1512    36       46
   20:  1600   2008    46       51
   15:  1483    773    47       43
   10:   368    267    18       32
-------------------------------------
Total:  5988   5455   183      238  Total Score = 13,300,000

1.8 CW    YT5Z, YU7KC
1.8 SSB   YU3AA, YU7AC, YU7HI, YU7KF
3.5 CW    YT4T, YU2M
3.5 SSB   YU7AV, YU7TXT, Z32ID, Z36N, YT7KF
7.0 CW    YU7GO, YU5RA, YU7GW, YU7DW
7.0 SSB   YT2WW, YU1XX, YT1WW, Janja-YU1EXY
14.0 CW   YU7CM, YT7BB, YU3DX, Tibi-YU7JDE
14.0 SSB  YU1DW, YU8A
21.0 CW   YU1KX, YT1AA
21.0 SSB  YU7EE, YT9T, YU7SK, YT7EI, YT7MFJ
28.0 CW   YU7AR, Z36W, Z35X, YT7KF
28.0 SSB  YT7DQ, YU7ZZ, YT7EE, YT7ADO
Koordinator :  YU1MM                                             

Call: YU8HQ               2011

Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults
-------------------------------------
  160:   404    118    13       29
   80:   852    661    19       35
   40:  1449   1750    40       44
   20:  2510   2189    50       55
   15:  1406   1124    46       51
   10:   713    364    24       33
-------------------------------------
Total:  7334   6206   192      247  Total Score = 15,960,000

OPERATORS:
160 CW YT5Z YU7CM YU7KC YT3DX YT7BB
160 PH YT7KF YT7ALE
80  CW YT4T YU1RA YU0U YT1WA
80  PH YU7AV Z36WÂ YU7JX
40  CW YU7GO YU7GM YU7DW YU7GW YU5RA YU7BJ YU7VD YT7WA YU7NW YU7CP YT7BA ZOLI 40  PH YU1XX YT2WW YU1XDX YU1FW YT1WW
20  CW YU2A YT2T YT2B YU8NU YT2EA YU2EA
20  PH YU1DW YU8A YU0W
15  CW YU1KX YT1AA YT2AA
15  PH YU7EE YT9T YT7MFJ YU7SK YT7EI
10  CW YU1AU YT1LD
10  PH YT7DQ YU7ZZ YT7EE YT7ADO
Koordinator :  YU1MM                                               

   
Callsign        : YT0HQ                            2012

 BAND   SSB    CW ITU  HQ  POINTS   AVG
----------------------------------------
  160   293   498  13  28    1421  1.80
   80   497   756  24  33    2663  2.13
   40  1616  1967  43  52    8816  2.46
   20  2584  1930  48  65   13248  2.93
   15  1607  1600  50  60   10785  3.36
   10   702   801  31  44    3915  2.60
----------------------------------------
TOTAL  7299  7552 209 282   40848  2.75
========================================
        TOTAL SCORE : 20 056 368
 
YT0HQ 2012  39 operatora i l0 lokacija :
 
1.8  cw  Borca     YU1EXY : YT7AW YU1XX Janja-YU1EXY YT1WW
1.8 ssb  Lovci     YU1CF  : YU1CF YT1MI
3.5  cw  Cicevac   YT1AA  : YT1AA
3.5 ssb  Pancevo   YU7BCD : YU2M
7.0  cw  Grabovac  EA-LA  : YU1LA YU1EA YT3EA
7.0 ssb  Sevojno   YT9X   : YU1UN YU1JW YT8T YT1RW YT1BD
14   cw  Sevojno   YT9X   : YU1ZZ YT1CW YT2A
14  ssb  Nis       YT2T   : YT2T YU2A YU8YL YT2B YT1BX YU8NU YT2EA
21   cw  Cicevac   YU1KX  : YU1KX
21  ssb  Ruma      YT7Z   : YU7EE YU7SK YT1T YT5M YT9T YT7EI YT7MFJ
28   cw  Pozarevac YT5W   : YU8A YU1AU
28  ssb  Grabovac  YT9A   : YT9A YT5T
Koordinator :  YU1MM

HQ:  Godine 2010, 10-tak dana pred IARU HF CONTEST (na sastanku u Plandištu) – na predlog
Voje YU7AV sam prihvatio koordinaciju nad HQ timom Srbije. Naravno da pola lokacija nije bilo definisano, a kamo li pripremljeno … Uspelo se i na kraju smo bili na 13-om mestu od HQ timova …
Nije neki uspeh ali za uslove kako smo odradili – fantastično.

Godine 2011 je promenjeno nekoliko lokacija, uključio se i Niš sa vrsnom lokacijom Rautovo … i na kraju
oko 2200 QSO-a  i 2.5 mil. poena više nego prethodne godine … i 10-to mesto u klasi HQ timova. Zaboravih, u februaru 2011 na sastanku IO SRS sam zvanično  imenovan za koordinatora HQ tima Srbije .

Godina 2012 – u aprilu organizovan sastanak tima u Beogradu i sve precizirano …ali iznenadno otkazivanje lokacija (na 20 dana pred contest) za 14cw(YU7AV), 1.8ssb(YU3AA) i  7cw(YU7GMN) nas je dovelo u veoma tešku situaciju da je skoro bilo razmišljanja da li učestvovati …
Medjutim -  ko zna za šta je to dobro … aktivirani su takmičari iz Sevojna sa vrsnim lokacijama 7ssb i 14cw i odlične lokacije u Grabovcu  7cw  i  28ssb … neispitane lokacije 1.8ssb i 3.5ssb …
Uz učešće samo po jednog operatora na  3.5cw, 3.5ssb i 21cw uspeli smo prvi put  za 17 godina učestvovanja da predjemo  20 miliona poena ! … tj. 1300 veza i oko 4 miliona poena više nego prethodne godine …

Šteta je što nema spremnih lokacija npr. u  Leskovcu za 28MHz … Naravno da bi mnogo lakše bilo kada bi, za ovu svrhu, mogle biti upotrebljene vrsne opremljene lokacije u okolini Kraljeva i kada bi se opremila neka lokacija u regionu Kragujevca …

Ko zna … možda će se nešto promeniti pa će biti veći izbor lokacija po svakom bandu …

Nije lako aktivirati 12 kvalitetnih lokacija ali … kao što se vidi – kada je najteže sve možemo !


#######################

Y T 0 H Q
IARU HF 2013 CONTEST
Call: YT0HQ                                     2013   claimed
Operator(s): YT0HQ
Station: YT0HQ

Class: Headquarters HP
QTH: Serbia - EU
Operating Time (hrs): 24

Summary:
 Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults
-------------------------------------
  160:   375    252    14       32
   80:   835    792    25       39
   40:  1417   1643    35       54
   20:  2162   2116    54       62
   15:  1601   1406    47       61
   10:   935    841    32       46
-------------------------------------
Total:  7325   7050   207      294  Total Score = 19,673,268

Club: Contest Club Serbia

Comments:

1.8  cw  Tornjos   YT5Z   : YT5Z YU7CM
1.8 ssb  Goc       YU1CF  : YU1CF YT1MI YU1QW YU5ZM YT1MW
3.5  cw  Bobovo    YU5R   : YT1HA YU6DX YU9DX YT3PL YT2FSG
3.5 ssb  Paracin   YT1AA  : YT1AA YT3E YT7WM YT5CT
7.0 cw   Pozarevac YU1DW  : YU1DW YU8A
7.0 ssb  Borca     YT0A   : YU1XX YT5T YT1WW YT2RA YU2CZV
14   cw  Crna Bara YU7AV  : YU7AV YU7FN Z36W YT6W
14  ssb  Sevojno   YT9X   : YU1ZZ YU1JW YT1CW YT1RW YT8T YU1UN YT1BD
21   cw  Cicevac   YU1KX  : YU1KX YU1MM
21  ssb  F.Gora    YT7Z   : YU7EE YU7SK YT7MFJ YT7EL YT1T YT9T
28   cw  Pozarevac YT5W   : YU1AU YT7AW
28  ssb  Rautovo   YT2T   : YT2B YT1BX YU8YL YU8NU YU2EA

Team manager YT0HQ 2013 Max YU1MM
LOG checking YU1RA YU1ZZ


73
Milan YU1ZZHQ tim Srbije je (19-ti put) učestvovao na velikom takmičenju IARU HF koje jedino ima i kategoriju reprezentacija zemalja učesnica (HQ timovi).
Ove godine se angažovalo 50-tak  radio amtera da dostojno reprezentuje  operatorske i tehničke mogućnosti sa ovih prostora.
Posle radnih sastanaka i više konsultacija izabrano je 12 (dvanaest) lokacija sa kojih je napravljen veoma dobar rezultat. Sa malo više sreće smo mogli biti i za tri-četiri mesta bolje rangirani ali smo zadovoljni ostvarenim rezultatom. Objektivno, zbog geografskog položaja, teško možemo da ugrozimo prvih pet-šest stalnih na tim mestima … ali kada bi smo imali još kvalitetnih lokacija (ima ih u Srbiji ali nisu dostupni HQ timu) mogli bi smo stalno biti 5-10 u konkurenciji svetskih  HQ timova.
Sve ekipe u okviru HQ tima su se trudile da daju svoj optimum lokacija-oprema-operatori … ali bih posebno istakao novu ekipu sa lokacije Bobovo – 3.5/CW koji su posle tehničkog otkaza  7CW  prihvatili i taj deo obaveza i veoma korektno uspešno radili  do kraja. Takodje bih se zahvalio Vencu Z36W koji se iz godine u godinu bori u našoj ekipi …
Savez je, u okviru mogućnosti, pomogao svaku od ekipa novčanim iznosom 7.000RSD da se bar delimično pokriju neki od troškova organizacije i izvodjenja.YU1MM:
Kako je sastanak HQ tima, zakazan za 17.maj 2014, otkazan zbog vanredne situacije izazvane poplavama
zakazuje se sastanak na istom mestu ... termin 01.jun 2014 ...


#####

Poštovani HQ borci,
 
 
potvrdjen je  termin sastanka ...  Tema: YT0HQ  ... IARU HF CONTEST  12/13. JULY  2014

 
NEDELJA - 01.jun 2014 - 11 sati -  AVALA  … restoran  "Čarapićev brest"
… N44 41 44, E20 31 17, asl. 310m …
 
 
 
DNEVNI  RED:
 
1.. Predlog optimalnog rasporeda ekipa na osnovu prispelih anketnih listova …
 
2.. Razno
 
 
Skoro svi zainteresovani su odgovorili na anketu o mogućnostima doprinosa uspehu HQ tima u nastupajućem kontestu (oni koji nisu još poslali odgovor još nije kasno ...).
Uglavnom su u opticaju lokacije sa kojih je već radjeno i koje su i do sada bile dostupne za HQ tim – reprezentaciju Srbije.
Javili su se  i  YT7AW, YT7KM, YT7WE ...  koji su spremni da svojim umećem pomognu na lokacijama gde je to potrebno ...
Nadam se da će u subotu razum i razložnost prevladati eventualne sujete te da će biti optimalno definisane lokacije, oprema, operatori kao  i  način komuniciranja u toku contesta ...
Razmislite šta bi eventualno trebalo unaprediti na prošlogodišnjem programu (by YU2CZV ... EXY gang) jer će autor biti prisutan i pojasniti nam šta se sve može ...
Verujem da će na sastanku biti definisani svi detalalji  oko  raspoloživih lokacija, opreme, operatora   te  radnih i alternativnih ekipa …
 
Ako neko dolazi prvi put preporučujem sledeću trasu puta:  … iz BG ići avalskim putem do podnožja Avale i onda skrenuti levo ka vrhu (postoji putokaz) … doći do hotela pa nastaviti spuštanje … proći pored  TV tornja i posle oko 1km postoji putokaz desno za  cilj – restoran “Čarapićev brest”…
 
 
Po završetku sastanka predvidjen je ručak …
 
Do vidjenja na Avali u nedelju ....
 
 
#  Bilo bi jako dobro ako bi ste javili (do petka) koliko učesnika iz koje ekipe  dolazi  ili  ko dolazi sam (a za sada nije u nekoj od ekipa)  da bi okvirni broj učesnika  javili predstavniku restorana …

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju