Autor Tema: АМПРНет Србија - објашњења  (Pročitano 30169 puta)

Van mreže YT9TP

 • Moderator
 • aktivan korisnik
 • ***
 • Poruke: 724
 • Portable, mobile, QRP
  • http://www.yt9tp.iz.rs
 • Pozivni znak:
 • Operator: Peđa
 • QTH: Užice
 • Klasa: 1
 • Radio klub:
АМПРНет Србија - објашњења
« poslato: 01.04.2014 01:37:44 »

АМПРНет Србија

УВОД

Назив АМПРНет (Amateur Packet Radio Network) не настао у време када су се радиоаматерске рачунарке комуникације одвијале углавном путем пакет радио мреже. Данас она обухвата све видове радиоаматерског умрежавања коришћењем ИП опсега 44/8, резервисаног за радио-аматерске потребе.

АМПРНет обухвата класичне пакет радио мреже али и савремене рачунарске мреже широког опсега које се ослањају на технологије бежичног умрежавања.

АМПРНет мреже се формирају као самосталне (острва) а могу бити међусобно повезане директним аматерским везама или преко Интернета.

НАМЕНА

АМПРНет је резервисан искључиво за радио-аматерски саобраћај. Уколико је АМПР мрежа на неки начин повезана на Интернет или било коју другу комуникациону мрежу, неопходно је да се обезбеди контрола саобраћаја и да се кроз АМПРНет онемогући проток података који излазе из оквира радио-аматерских лиценци.

КО МОЖЕ ДА ДОБИЈЕ АМПРНЕТ ИП ОПСЕГ?

ИП адресу или опсег ИП адреса може да добије свако ко има радио-аматерску лиценцу а за намену формирања радио-аматерске рачунарске мреже. Адресе се добијају на коришћење.

ИП опсег се не додељује за личну употребу. Појединачни радио-аматерски оператори ИП адресе добијају прикључењем на радио-аматерску рачунарску мрежу.

КО ОДЛУЧУЈЕ О ДОДЕЛИ ИП АДРЕСА?

ИП опсеге за сваку земљу додељује АРДЦ (Amateur Radio Digital Communications, Inc.) и овлашћује кординаторе који су задужени за планирање и доделу ИП адреса заинтересованима у оквиру своје земље. О употреби ИП адреса у ИП опсезима додељеним ентитетима одлучују администратори тих ентитета.

ШТА МОЖЕТЕ ДА РАДИТЕ СА ДОДЕЉЕНИМ ИП АДРЕСАМА?

Можете да радите све што је у складу са вашом радио-аматерском лиценцом. ИП адресе се могу користити у друге сврхе само уз сагласност АРДЦ.

ШТА НЕ МОЖЕТЕ ДА РАДИТЕ СА ДОДЕЉЕНИМ ИП АДРЕСАМА?

Не можете их продавати или уступати трећим лицима, нити на било који начин стварати економску корист, употребљавати их за комерцијалне сврхе или на било који други начин који није у складу са правилима АМПРНет и радиоаматеризма уопште. Не можете условљавати или наплаћивати приступ мрежи или доделу појединачне ИП адресе лиценцираним радио-аматерима осим у случају спречавања понављања злоупотреба.

ШТА ЈЕ РАДИО-АМАТЕРСКИ САОБРАЋАЈ

То је саобраћај који има за сврху радио-аматерску комуникацију. У случају да је мрежа повезана на Интернет и размењује собраћај са корисницима на Интернету, у радио-аматерски саобаћај спада и комуникација између радио-аматера и нерадиоаматера под условом да је пренос података радио-аматерским преносним путевима покренуо радио-аматер.

Пример: радио-аматер сме да са радио-аматерске мреже успоставља комуникацију са имејл серверима на Интернету да би послао или примио имејл, али нерадиоматер са Интернета не сме да успоставља ввезу са имејл серверима који се налазе у радио-аматерским мрежама ни да би примио ни да би послао имејл.

АДМИНСТРАЦИЈА ИП ОПСЕГА

Ентитет коме је додељен ИП опсег је у потпуности одговоран за администрацију додељеног опсега ИП адреса и сав саобраћај који се одвија на том опсегу и има слободу да организује употребу ИП адреса у оквиру свог опсега како сматра да је то сврсисходно. Обавезан је да у најкраћем року одговори на све примедбе о начину коришћења додељеног ИП опсега отклањањем недостатака.

ЕВИДЕНЦИЈА НАЧИНА УПОТРЕБЕ ИП АДРЕСА

Ентитет коме је додељен ИП опсег је обавезан да изради мапу употребе ИП адреса и да у њу уноси све измене и доделе ИП адреса, а да у року од највише 30 дана од измене мапе координатору пошаље измењену мапу. У плану нарочито морају бити наведени сервиси који су омогућени на додељеним ИП адресама.

РУТИРАЊЕ

АМПРНет локална мрежа може да постоји као изолована мрежа а може и да се повезује и размењује саобраћај са свим другим АМПРНет локалним мрежама, као и са другим нерадиоаматерским мрежама или да буде јавно доступна преко Интернета. Протоколи за повезивање и рутирање се могу употребљавати по избору и у међусобном договору администратора тих мрежа.

ЈАВНОСТ АМПР МРЕЖА

Иако је опсег 44/8 јавни ИП опсег, АМПР мреже су подразумевано приватне. Дозвољено је да мреже свој ИП опсег огласе и као јаван, ако то желе, или да размељују саобраћај са другим нерадиоаматерским мрежама, с тим да морају да обезбеде да јавна комуникација може да се употребљава само у складу са раније наведеним условима.

КАКО СЕ ДОДЕЉУЈУ ИП АДРЕСЕ

Заинтересовани треба да се обрати координатору са захтевом о додели ИП опсега. Захтев се шаље приватном поруком и треба да садржи следеће податке:

- величина ИП опсега изражена ЦИДР маском
- позивни знак и име иператора или назив организације (клуба) у чије име се захтев подноси
- позивни знак, име, контакт телефон и имејл особе која ће администрирати захтевани ИП опсег
- кратко образложење захтеваног броја ИП адреса и у које сврхе ће се оне употребљавати
- мапа употребе ИП опсега

Координатор ће у најкраћем року одговорити на захтев. Координатор одређује који конкретан ИП опсег се додељује по захтеву и може одобрити мањи или већи опсег од захтеваног према сопственој процени.

С обиром да су ИП адресе ограничен ресурс, координатор ће настојати да се додељује оптималан број ИП адреса по сваком захтеву. По правилу, координатор по првом захтеву неће одобравати веће ИП опсеге од /28 (16 ИП адреса) али ће резервисати већи опсег за случај да је потребно да се додељени опсег прошири. У случају да није могуће проширити ИП опсег, администратор може доделити додатни ИП опсег адреса. Захтев за проширење опсега ИП адреса је у садржају идентичан првом захтеву, с тим да се наводи и већ додељени ИП опсег.

Координатор АМПРНет за Србију је Пеђа YT9TP.
« Poslednja izmena: 01.04.2014 09:40:01 od strane YT9TP »