Autor Tema: PREPORUKA KLUBOVIMA ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENU EVIDENCIJU UDRUŽENJA MLADIH, U  (Pročitano 44472 puta)

Van mreže BiltenSRS

 • posetilac
 • *
 • Poruke: 12
 • Pozivni znak:
 • QTH: Srbija
 • Radio klub:
Preporuka je da se radio klubovi registruju kao udruženja za mlade. Jedinstvena evidencija udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva omladine i sporta se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike.

 

U cilju sprovođenja Zakona o mladima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 50/11), usvojen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora.

Za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti rada s amladima moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koja su prethodno evidentirana kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.

Udruženje za mlade je svako drugo udruženje koje je upisano u registar i deluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i pravni položaj udruženja, a čiji su ciljevi ili oblast ostvarivanja ciljeva, pored ostalog, usmereni i na mlade, u skladu sa ovim zakonom.

Link na kome se mogu preuzeti formulari i videti primer popunjenog obrazca: http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja

Potrebna dokumenta:
1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar;
2. overena kopija izvoda iz statuta;
3. Popunjen obrazac prijave za upis u jedinstveni registar

Napomena: U delu I-10 izabrati udruženje za mlade, deo III –Podaci o krovnom savezu ne treba popunjavati

http://yu1srs.org.rs/razno/36-razno/384-preporuka-klubovima-za-registraciju-u-jedinstvenu-evidenciju-udruenja-mladih-udruenja-za-mlade

Van mreže YT1JB

 • Boban Jovanović YT1JB
 • aktivan korisnik
 • **
 • Poruke: 340
 • Pozivni znak:
 • Operator: Boban
 • QTH: Arilje
 • Klasa: 1
 • Radio klub:
Preporuka je da se radio klubovi registruju kao udruženja za mlade.
Pojam mladih je relativan, posebno u ovom našem hobiju  :D