HAM radio > Samogradnja

Regulacija napona napajanja uređaja sa baterije

<< < (2/3) > >>

YT9TP:
YU5RIM mi je na imejl poslao šemu stabilizatora sa mosfetima. Ovo je zanimljiva osnova kao moguće rešenje.

YT1JB:
Klasičan stabilizator napona. Ako ćeš tako, ima raznih rešenja.

RoRa:
Ako pogledamo karakteristiku Id=f(Vds) za Vgs kao parametar PMOSFET-a tip IRF 4905, KELCO ga nudi za 160 RSD po komadu, vidimo sledeće:
za promenu napona Vgs od -4.5V do -10V struja kroz tranzistor se menja od -2A do -20A pri čemu se Vds  (pad napona na tranzistoru) menja od -0.1 V do -0.6V pri temperaturi kristala od 175 stepeni Celzijusa ( najnepovoljniji slučaj).
Paralelnim vezivanjem više tranzistora disipacija na pojedinim tranzistorima se smanjuje.
Na osnovu navedenog, MOSFET-ovi su gotovo idealni za primenu u serijskim regulatorima jednosmernog napona jer obezbeđuju vrlo mali pad napona na regulatoru.
U regulatorima pozitivnog napona primena PMOSFET-ova ima prednost zbog jednostavnije polarizacije gejta.

YT1JB:
To je tačno, ali za primenu u prekidačkom režimu. Vds jeste toliki i disipacija mala. Međutim, ovde MOSFET-ovi rade u aktivnom režimu i sva disipacija je na njima, dakle (ulazni napon - izlazni napon) * struja = disipacija.

YT9TP:
To je tačno kada mosfet radi u režimu korekcije napona. To je svakako neizbežno kako god da se napon reguliše, pad napona na nečemu mora da proizvede toplotu.

Mađutim, kada napon baterije dovoljno opadne da uređaj može da radi na tom naponu, tada mosfet treba da pređe u prekidački režim, odnosno samo da propušta napajanje bez regulacije napona. Tada je bitan njegov mali prelazni otpor da bi se smanjio nepotreban pad napona.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju