YU1SRS Savez Osnovni podaci
20 | 11 | 2019
Osnovni podaci o Savezu

Društvo "RADIO" (Društvo prijatelja radio-telegrafije i radio-telefonije) je osnovano 15. jula 1924.g. u Beogradu, a Savez radio-amatera Srbije obeležava 1924. godinu kao početak organizovanog bavljenja radio-amaterizmom na našim prostorima.

Naziv:

Savez radio-amatera Srbije (SRS)
Amateur Radio Union of Serbia (SRS)
Zvaničan pozivni znak: YU1SRS

Adresa:

Trg Republike 3/VI
P.O. Box 48
11001 Beograd
Srbija
e-mail: savez (at) yu1srs.org.rs

Tel: 011/3033-581, 011/3033-583

Sekretar:

Tel.: 011/2634-248
e-mail: sekretar (at) yu1srs.org.rs

Poslovni podaci:

Žiro-račun 205-2452-07 Komercijalna banka
PIB 100052732
Matični broj 07053223

Rešenje o registraciji kod APR

Potvrda o PIB-u

Znak

...

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije