YU1SRS Savez Zakonska regulativa Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio-stanica
18 | 07 | 2018
Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio-stanica
ponedeljak, 25 jul 2011 22:10

Правилник о начину коришћења аматерских радио станица („Сл.гласник Р.Србије“ број 52/11)

Rules on requirements for operating amateur radio stations (Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio-stanica, prevod na engleski jezik)

Izvor: www.ratel.rs

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи следећи подзаконски акт:
Правилник о условима за рад аматерских радио-станица („Службени гласник РС“, бр. 6/07 и 20/09)

 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner