KT KUP SRS 2021 Štampa
četvrtak, 16 decembar 2021 23:42

КТ КУП САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Резултати за 2021. годину

Победници по категоријама:

Више оператора:  YTØZ  (YU1ZZ, YU2EEZ, YT1EA)

Један оператор HP:  YU1EA  (Душан Ћеха, Београд)

Један оператор LP:  YT2T  (Марко Живковић, Ниш)

Један оператор CW:  YU7G  (Лајош Гуљаш, Бачка Топола)

Један оператор SSB:  YU3DKO  (Дарко Вукојчић, Пожега)

Станице ван Србије: 9A1AA  (Иво Новак, Белишће)

Радио-клубови:  YU1ANO  (Београдски радио-аматерски клуб YU1ANO)

Тимови:  Corona QSO party  (YT3X, YT2T, YT1FZ, YT7KM, YU6MM)

Комплетан пласман