YU1SRS Razno Aktivnosti Preporuka klubovima za registraciju u Jedinstvenu evidenciju udruženja Mladih, udruženja za mlade
29 | 09 | 2023
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Preporuka klubovima za registraciju u Jedinstvenu evidenciju udruženja Mladih, udruženja za mlade
utorak, 29 maj 2018 12:25

Preporuka je da se radio klubovi registruju kao udruženja za mlade. Jedinstvena evidencija udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva omladine i sporta se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike.

 

U cilju sprovođenja Zakona o mladima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 50/11), usvojen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora.

Za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti rada s amladima moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koja su prethodno evidentirana kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.

Udruženje za mlade je svako drugo udruženje koje je upisano u registar i deluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i pravni položaj udruženja, a čiji su ciljevi ili oblast ostvarivanja ciljeva, pored ostalog, usmereni i na mlade, u skladu sa ovim zakonom.

Link na kome se mogu preuzeti formulari i videti primer popunjenog obrazca: http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja

Potrebna dokumenta:
1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar;
2. overena kopija izvoda iz statuta;
3. Popunjen obrazac prijave za upis u jedinstveni registar

Napomena: U delu I-10 izabrati udruženje za mlade, deo III –Podaci o krovnom savezu ne treba popunjavati

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije