VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila takmičenja - UKT KUP SRS 2011
 
 
 
UKT KUP SRS 2011
Pravila takmičenja
1. Organizator takmicenja : Savez radio-amatera Srbije (SRS)
2. Datum takmicenja : prvi pun vikend u mesecu maju
3. Vreme takmicenja
: od 14:00 UTC u subotu do 13:59 UTC u nedelju
4. Pravo ucešca: YU/YT stanice koje poseduju važecu dozvolu za rad

5. Opsezi: VHF, UHF, SHF opsezi prema band-planu IARU Region 1
6. Vrsta emisije : A1A (CW) , J3E (SSB), F3E (FM)
7. Kategorije ucesnika:
«A» – 144 MHz - više operatora
«B» – 144 MHz - jedan operator
«C» - 144 MHz - jedan operator – do 25W
«D» - 144 MHz – jedan operator - samo FM
«E» - 432 MHz – više operatora
«F» - 432 MHz – jedan operator
«G» - 1296 MHz
«H» - 2,3; 3,4; 5,6; 10 GHz

8. U vezama se razmenjuje: pozivni znak, RS/T, redni broj veze koji pocinje od 001 na svakom opsegu posebno i uvecava se za jedan u svakoj narednoj vezi , WW QTH lokator.
9. Posebne odredbe
- Svaki ucesnik dužan je da se pridržava band-plana IARU Region 1 i Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica.
- Jednom izabrana lokacija, kategorija i pozivni znak u takmicenju ne mogu se menjati.
- Dozvoljeno je samo pasivno korišcenje DX klastera, drugih i slicnih informacija dostupnih na Internet mreži.
- Van plasmana ce se staviti ucesnici koji budu kršili pravila takmicenja.

10. Poeni
Svaka ispravna veza donosi jedan poen po kilometru rastojanja (1 km = 1 poen) na svakom opsegu.
Ne racunaju se veze održane posredstvom repetitora, satelita, meseca i sl.

11. Takmicarski dnevnik se vodi posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledece: datum, vreme UTC, pozivni znak korespodenta, razmenjene RS/T, redne brojeve veza, WW QTH lokator, QRB poene.
- Dnevnik se, iskljucivo u EDI formatu, dostavlja na e-adresu
ukt@yu1srs.org.rs najkasnije 7 dana po završetku takmicenja, tj. do nedelje u 22:00 UTC.
- Prijem dnevnika bice potvrden u roku od 24 sata po prijemu dnevnika.
- EDI fajl kod koga su ispravno popunjena ova polja zamenjue zbirni list.
- Dnevnici koji ne budu sadržali sve neophodne podatke, bice rasporedeni u kategorije prema nahodjenju takmicarske komisije.

12. Rezultati
ce biti objavljeni najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je UKT KUP SRS održan.
13. Nagrade i diplome :
Za prvo mesto u kategoriji dodelice se nagrada i diploma , od drugog do petog mesta diploma , a nagrada se dodeljuje pod uslovom da u kategoriji u plasmanu ima najmanje cetiri ucesnika .
Kada u plasmanu ima najmanje deset ucesnika, nagrade se dodeljuju za prvo, drugo i trece mesto.
Ostali ucesnici dobijaju diplomu.
Najbolje plasirani radio-klub dobija nagradu.
Plasmani radio-klubova bice napravljeni sabiranjem QRB poena svih clanova jednog radio-kluba.
Za plasman radio-klubova relevantni su podaci o clanstvu koji se vode u Savezu radio-amatera Srbije.

14. Za tumacenje ovih pravila kao i za sve primedbe na tok takmicenja, rang listu, nadležna je Radna grupa za UKT Saveza radio-amatera Srbije.
2011.godine termin takmicenja je 07./08. maj.
Savez radio-amatera Srbije
 
 
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!