VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila takmičenja - SRS CW VHF 2009
 
 
 

SRS CW VHF 2009

Pravila takmičenja


1.   Naziv takmičenja: ,,SRS CW VHF,,
2.   Organizator takmičenja je Savez radio-amatera Srbije.
3.   Takmičenje se održava prvog punog vikenda meseca NOVEMBRA (07/ 08.11.2009. god).
4.   Takmičenje počinje u subotu u 14:00 UTC i traje 24 časa (do nedelje u 14:00 UTC).
5.   Pravo učešća imaju sve licencirane stanice u skladu sa svojim dozvolama za rad.
6.   Takmičenje se održava samo na VHF opsegu 144 MHz po band planu IARU Region 1.
7.   U takmičenju postoje sledeće kategorije :
·    SO (jedan operator)
·    MO (više operatora, klupske stanice)
8.   U takmičenju je dozvoljena samo vrsta emisije A1A (CW).
9.   U takmičenju se razmenjuju standardni podaci i to:
 - raport RST
 - redni broj veze koji počinje od 001 i uvećava se za svaku sledeću vezu
 - univerzalni WW QTH lokator
10. Bodovanje se vrši tako što se za svaki QRB kilometar dobija jedan poen.
11. Istu stanicu dozvoljeno je raditi samo jednom.
12. U takmičenju se ne priznaju veze preko repetitora, satelita, EME.
13. Greške u primljenim podacima povlače poništavanje veze. 
14. Van plasmana biće stanice koje pošalju dnevnik posle roka i koje se ne budu pridržavale HAM spirita.
15. Izvod iz dnevnika treba da sadrži: datum, vreme po UTC, pozivni. znak, vrstu emisije, primljen
i predat raport, redni broj, univerzalni WW QTH lokator, frek. opseg, QRB za svaku vezu.
16. Ispravno popunjen takmičarski dnevnik poslati na adresu ukt@yu1srs.org.rs isključivo u
EDI formatu najkasnije 7 dana po završetku takmičenja.
17. Prijavljeni rezultati biće objavljeni 15 dana po završenom takmičenju, a zvanični najkasnije u februaru 2010.g.
18. Diplome se dodeljuju za prva tri mesta u obe kategorije . 
19. Za tumačenje propozicija i za sve primedbe na tok takmičenja i rang listu, nadležan je organizator.

 
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!