YU1SRS Informisanje
20 | 04 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Informisanje

Savez radio-amatera Srbije obaveštava članstvo, radio-amatere i javnost o svojim aktivnostima i drugim aktivnostima u oblasti radio-amaterizma.Informisanje se vrši prema Pravilniku o postupku informisanja o radu Saveza radio-amatera Srbije, a u nadležnosti je menadžera i radne grupe za informisanje.

Načini obaveštavanja su:

Internet prezentacija Saveza radio-amatera Srbije sadrži obaveštenja, vesti, propise, pravilnike, poslovnike, uputstva, obrasce druge vrste dokumenata. Veći deo sajta je otvoren za slobodan pristup a deo je namenjen samo članovima Saveza.

Bilten Saveza radio-amatera Srbije je glasilo koje izlazi jednom mesečno i sadrži sažete informacije o bitnim dešavanjima u prethodnom i najavama dešavanja u narednom periodu. Objavljuje se kao Radio-bilten i kao elektronski dokument u PDF obliku. Uređuje ga Radna grupa za informisanje Saveza a priloge mogu slati svi zainteresovani.

Liste elektronske pošte se koriste za direktno obaveštavanja putem elektronske pošte. Savez radio-amatera Srbije koristi dve liste elektronske pošte:

- Lista yu1srs-clanovi se koristi za slanje obaveštenja članovima Saveza radio-amatera Srbije o značajnim dešavanjima. Obaveštenja objavljuju samo ovlašćeni administratori. Pristup listi imaju samo članovi Saveza.

- Lista yu1srs-diskusije se koristi za diskusije i komentare članova Saveza radio-amatera Srbije, a takođe i članovi mogu slati svoja obaveštenja. Pristup listi imaju samo članovi Saveza.

Forum Saveza radio-amatera Srbije je otvoren za sve zainteresovane koji ne moraju biti članovi Saveza radio-amatera Srbije. Na njemu se takođe objavljuju obaveštenja ali korisnici mogu i da diskutuju na razne teme iz oblasti radio-amaterizma, radio-tehnike i drugog.

Za obaveštavanje se koristi i Facebook stranica Saveza radio-amatera Srbije, namenjena onima koji koriste ovu društvenu mrežu. Pristup je slobodan za sve zainteresovane.


Uputstvo za slanje priloga za objavljivanje

Pozivamo sve radio-amatere, radio-klubove i druge radio-amaterske organizacije, organizatore radio-amaterskih takmičenja, diploma i drugih manifestacija,  da koriste Savezove kanale informisanja za obaveštavanje radio-amatera o svojim aktivnostima. Menadžeri i radna-tela Saveza su obavezni da na ovaj način informišu o svojim aktivnostima.

Priloge šaljite isključivo elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , onda kada su aktuelni. Uredništvo Biltena nema obavezu da informacije o aktivnostima prati i prikuplja na neki drugi način i nemojte očekivati da će to raditi.

Ako šaljete više priloga, obavezno svaki pošaljite zasebno, a u naslovu svake poruke napišite o kom prilogu se radi. Nemojte više priloga slati u istoj poruci.

Uredništvo zadržava pravo da izmeni sadržaj priloga i prilagodi ga objavljivanju ili da prilog ne objavi. Uredništvo će nastojati da priloge objavljuje u što kraćem roku. Prilozi mogu biti objavljeni na internet prezentaciji Saveza, forumu, Facebook-u, imejl listama i drugim medijima. U Bilten Saveza radio-amatera Srbije mogu biti uključeni prilozi koji u redakciju stignu najkasnije 24 časa pre objavjivanja Biltena.

Molimo vas da prilikom pripreme priloga imate u vidu da uredništvo radi volonterski i nema dovoljno ljudi i nastojte da prilog pripremite tako da oko njega ima malo dodatnog posla. Ukoliko je uredništvu za obradu priloga potrebno previše vremena, prilog neće biti objavljen.

Šta treba da sadrži prilog

Prilozi treba da budu najave aktivnosti ili izveštaji o održanim aktivnostima. Tekst treba da na sažet ali potpun način opiše aktivnost, vreme održavanja, ko je organizator i realizator, ko su učesnici, ciljeve i rezultate aktivnosti i slično. Navedene informcije treba da budu konkretni i da sadrže najmanje podatke o tome šta se desilo (ili će se desiti), gde se desilo (ili će se destiti) i ko će učestvovati (ili je učestvovao).

Prilog treba da bude u tekstualnom obliku (.TXT, .DOC ili slični format) i obavezno treba da sadrži naslov i sadržaj priloga. Poželjno je da tekst bude pisan ćirilicom, ali može biti pisan i latinicom uz obaveznu upotrebu svih slova srpskog pisma. Prilozi pisani bez našh slova, i na drugim jezicima neće biti objavljivani.

Uvek prilog pripremajte kao da je namenjen široj javnosti, a ne samo radio-amaterima.

Izbegavajte upotrebu skraćenica. Ako se u tekstu priloga koriste skraćenice, uz njih treba dati i objašnjenje šta one znače. Naročito ne treba koristiti skraćenice kao što su RK umesto Radio-klub, ARG umesto Amaterska radio-goniometrija i slično ili druge skraćenice koje su deo radio-amaterskog slenga i nisu poznate u široj javnosti.

Ako se u tekstu govori o radio-klubu onda treba navesti pun naziv, pozivni znak i mesto radio-kluba. Ako se govori o radio-amateru onda treba navesti puno ime i prezime i pozivni znak i eventualno nadimak radio-amatera. Ako se u tekstu pominju osobe koje nisu radio-amateri, onda treba navesti puno ime i prezime i svojstvo u kom su pomenuti (funkcija i slično).

Uz pripremljeni tekst možete poslati i grafičke priloge, ali oni, osim izuzetno, neće biti objavljivani.

Ukoliko kao deo priloga šaljete rezultate takamičenja i druge slične podatke, obavezno u tekst uključite verziju tih podataka u tekstualnom obliku i očišćenu od nepotrebnih sadržaja.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije