YU1SRS Savez Ispiti i izdavanje dokumenata
12 | 11 | 2019
Ispiti i izdavanje dokumenata

Uputstva i obrasciIspiti

Obrazac PI01 - Prijava za polaganje stručnog ispita za radio-amatera

Primer Prijava radio-kluba za održavanje polaganja stručnih ispita za radio-amatere

Izdavanje licenci i dozvola za radio-amatere

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka radio-amatera

Obrazac DPZ01 - Zahtev za dodelu pozivnog znaka radio-amatera

Obrazac PPZ01A - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa dva slova u sufiksu - za radio-amatera

Obrazac PPZ01 - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa jednim slovom u sufiksu - za radio-amatera

Obrazac SGML - Saglasnost roditelja za izdavanje licence radio-amatera maloletnom licu

Licenca

Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje licence radio-amatera

Uputstvo za popunjavanje zahteva za produženje licence radio-amatera

Informacije o izdavanju licenci i dozvola za radio-amatere na sajtu RATEL-a

Obrazac ZRLA - Zahtev za izdavanje licence

Obrazac SGML - Saglasnost roditelja za izdavanje licence radio-amatera maloletnom licu

Dozvola

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

Obrazac ZPDLA - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

Izdavanje dozvola za organizacije radio-amatera

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka organizacije radio-amatera

Obrazac DPZ02 - Zahtev za dodelu pozivnog znaka za organizaciju radio-amatera

Obrazac PPZ02 - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa jednim slovom u sufiksu - za radio-klub

Obrazac PPZ03 - Prilog uz zahtev za dodelu posebnog pozivnog znaka

Dozvola

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu

Informacije o izdavanju licenci i dozvola za radio-amatere na sajtu RATEL-a

Obrazac ZPDKA - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu

Dozvola za repetitor

Kako se dobija dozvola za postavljanje repetitora

Prijava amaterske radio-stanice za repetitorsku, radio-far ili ARS za digitalne komunikacije (obrazac RA-03A)

Primer ugovora o korišćenju repetitorske amaterske radio-stanice


Informacija o izdavanju dokumenata na sajtu RATEL-a.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije