YU1SRS Savez Ispiti i izdavanje dokumenata
22 | 04 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Ispiti i izdavanje dokumenata

Uputstva i obrasciIspiti

Obrazac PI01 - Prijava za polaganje stručnog ispita za radio-amatera

Primer Prijava radio-kluba za održavanje polaganja stručnih ispita za radio-amatere

Izdavanje licenci i dozvola za radio-amatere

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka radio-amatera

Obrazac DPZ01 - Zahtev za dodelu pozivnog znaka radio-amatera

Obrazac PPZ01A - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa dva slova u sufiksu - za radio-amatera

Obrazac PPZ01 - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa jednim slovom u sufiksu - za radio-amatera

Obrazac SGML - Saglasnost roditelja za izdavanje licence radio-amatera maloletnom licu

Licenca

Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje licence radio-amatera

Uputstvo za popunjavanje zahteva za produženje licence radio-amatera

Informacije o izdavanju licenci i dozvola za radio-amatere na sajtu RATEL-a

Obrazac ZRLA - Zahtev za izdavanje licence

Obrazac SGML - Saglasnost roditelja za izdavanje licence radio-amatera maloletnom licu

Dozvola

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

Obrazac ZPDLA - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

Izdavanje dozvola za organizacije radio-amatera

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka organizacije radio-amatera

Obrazac DPZ02 - Zahtev za dodelu pozivnog znaka za organizaciju radio-amatera

Obrazac PPZ02 - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa jednim slovom u sufiksu - za radio-klub

Obrazac PPZ03 - Prilog uz zahtev za dodelu posebnog pozivnog znaka

Dozvola

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu

Informacije o izdavanju licenci i dozvola za radio-amatere na sajtu RATEL-a

Obrazac ZPDKA - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu

Dozvola za repetitor

Kako se dobija dozvola za postavljanje repetitora

Prijava amaterske radio-stanice za repetitorsku, radio-far ili ARS za digitalne komunikacije (obrazac RA-03A)

Primer ugovora o korišćenju repetitorske amaterske radio-stanice


Informacija o izdavanju dokumenata na sajtu RATEL-a.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije