YU1SRS Postani radio-amater
23 | 04 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Kako se postaje radio-amater
ponedeljak, 24 decembar 2018 10:05

Radio-amaterizam nije samo zanimljiv hobi. Radio-amater se postaje sticanjem znanja iz oblasti radio-tehnike, a to obuhvata i elektrotehniku, elektroniku, informatiku i druge oblasti.

Da biste postali radio-amater neophodno je da položite radio-amaterski ispit. Ispite organizuje Savez radio-amatera Srbije, a obično se sprovode u radio-klubovima.

Obuka

Obuka se obavlja po Programu za polaganje stručnog ispita radio-amatera i obuhvata tri oblasti: Elektrotehnika i radio-tehnika, Radio-amaterski saobraćaj i Propisi.

Postoje tri radio-amaterske klase: prva, druga i treća. Po obimu potrebnog znanja, redosled je prva, treća, druga, gde je prva klasa najzahtevnija.

Preporučuje se da početnici polažu treću ili drugu klasu, a da prvu klasu polažu kasnije, kada steknu dovoljno znanja i iskustva.

Pored ove tri klase, može se polagati i ispit za održavanje veza Morezovom telegrafijom. Ovaj ispit je neobavezan.

Ispiti

Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje Saveza radio-amatera Srbije. Ispit je pismeni, popunjava se test. Svako pitanje u testu ima četiri ponuđena odgovora a ispitanik treba da zaokruži onaj za koji smatra da je tačan.

Test sadrži 60 pitanja, podeljnih u tri oblasti, a ispitanik treba da u svakoj ostvari najmanje 70% tačnih odgovora. Za popunjavanje testa ispitanik ima 60 minuta vremena.

Diploma

Savez na osnovu rezultata ispita izdaje diplome o položenom ispitu. Diploma obično stiže za sedam do petnaest dana. Savez diplome po pravilu šalje u radio-klub koji je organizovao ispite, a ako želite da ih dobijete na kućnu adresu ili preuzmete u prostorijama Saveza, treba o tome da se pravovremeno dogovorite sa sekretarom Saveza.

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Dobijanjem diplome još uvek ne možete raditi kao radio-amater. Radio-amater postajete kada dobijete licencu i svoj pozivni znak.

Pozivni znak vam dodeljuje Savez radio-amatera Srbije na zahtev. U zahtevu navodite tri željena pozivna znaka po prioritetu i biće vam dodeljen prvi koji vam je moguće dodeliti. Pre slanja zahteva, možete u sekretarijatu Saveza radio-amatera Srbije proveriti koji pozivni znaci su slobodni.

Dobijanjem ove potvrde nje ovlašćenje da znak možete koristiti. Da biste korsitili dodeljeni pozivni znak morate imati licencu.

Licenca (za operatora)

Kada dobijete potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku, šaljete RATEL-u zahtev za izdavanje radio-amaterske licence.

Dobijanjem licence, postajete radio-amater sa dodeljenim ličnim pozivnim znakom.

Licenca vam omogućava da koristite radio-amaterske uređaje, opremu i frekvencije a u skladu sa licencom (klasom) koju imate.

Ipak, pozivni znak možete koristiti tek kada dobijete dozvolu za svoju radio-stanicu. Ukoliko ne posedujete sopstvenu radio-stanicu možete koristiti radio-stanice koje su vlasništvo radio-klubova ili drugih radio-amatera, ali tada morate raditi pod pozivnim znakom te stanice.

Dozvola (za radio-stanicu)

Kada nabavite sopstvenu radio-stanicu, neophodno je da za nju pribavite dozvolu za rad. Bez dozvole, radio-stanicu možete koristiti samo za prijem. Dozvolu izdaje RATEL na zahtev.

Kada dobijete dozvolu, tada možete svoju radio-stanicu upotrebljavati za održavanje radio-veza. Radio-stanicu upotrebljavate u skladu sa svojom radio-amaterskom licencom i pod svojim pozivnim znakom.

Troškovi

Radio-klubovi obično ne naplaćuju obuku. Ostali troškovi su naknade koje se plaćaju Savezu radio-amatera Srbije i RATEL-u.

ZA DECU DO 18 godina i osobe sa 100% invalidnosti

– članarina (radio-klub)
– pripremna predavanja (radio-klub) – obično besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – 100 dinara
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 1100 dinara

ZA STARIJE

– članarina (radio-klub)
– pripremna predavanja (radio-klub) – obično besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – 2000 dinara
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – 1000 dinara
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 4000 dinara

 

Preuzeto sa http://yu1abh.uzice.net/postani-radio-amater/

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije