YU1SRS Postani radio-amater
23 | 01 | 2019
Kako se postaje radio-amater
ponedeljak, 24 decembar 2018 10:05

Radio-amaterizam nije samo zanimljiv hobi. Radio-amater se postaje sticanjem znanja iz oblasti radio-tehnike, a to obuhvata i elektrotehniku, elektroniku, informatiku i druge oblasti.

Da biste postali radio-amater neophodno je da položite radio-amaterski ispit. Ispite organizuje Savez radio-amatera Srbije, a obično se sprovode u radio-klubovima.

Obuka

Obuka se obavlja po Programu za polaganje stručnog ispita radio-amatera i obuhvata tri oblasti: Elektrotehnika i radio-tehnika, Radio-amaterski saobraćaj i Propisi.

Postoje tri radio-amaterske klase: prva, druga i treća. Po obimu potrebnog znanja, redosled je prva, treća, druga, gde je prva klasa najzahtevnija.

Preporučuje se da početnici polažu treću ili drugu klasu, a da prvu klasu polažu kasnije, kada steknu dovoljno znanja i iskustva.

Pored ove tri klase, može se polagati i ispit za održavanje veza Morezovom telegrafijom. Ovaj ispit je neobavezan.

Ispiti

Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje Saveza radio-amatera Srbije. Ispit je pismeni, popunjava se test. Svako pitanje u testu ima četiri ponuđena odgovora a ispitanik treba da zaokruži onaj za koji smatra da je tačan.

Test sadrži 60 pitanja, podeljnih u tri oblasti, a ispitanik treba da u svakoj ostvari najmanje 70% tačnih odgovora. Za popunjavanje testa ispitanik ima 60 minuta vremena.

Diploma

Savez na osnovu rezultata ispita izdaje diplome o položenom ispitu. Diploma obično stiže za sedam do petnaest dana. Savez diplome po pravilu šalje u radio-klub koji je organizovao ispite, a ako želite da ih dobijete na kućnu adresu ili preuzmete u prostorijama Saveza, treba o tome da se pravovremeno dogovorite sa sekretarom Saveza.

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Dobijanjem diplome još uvek ne možete raditi kao radio-amater. Radio-amater postajete kada dobijete licencu i svoj pozivni znak.

Pozivni znak vam dodeljuje Savez radio-amatera Srbije na zahtev. U zahtevu navodite tri željena pozivna znaka po prioritetu i biće vam dodeljen prvi koji vam je moguće dodeliti.Pre slanja zahteva, možete u sekretarijatu Saveza radio-amatera Srbije proveriti koji pozivni znaci su slobodni.

Licenca (za operatora)

Kada dobijete potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku, šaljete RATEL-u zahtev za izdavanje radio-amaterske licence.

Dobijanjem licence, postajete radio-amater. Licenca vam omogućava da koristite radio-amaterske uređaje, opremu i frekvencije a u skladu sa licencom (klasom) koju imate. Ukoliko ne posedujete sopstvenu radio-stanicu možete koristiti radio-stanice koje su vlasništvo radio-klubova ili drugih radio-amatera.

Dozvola (za radio-stanicu)

Kada nabavite sopstvenu radio-stanicu, neophodno je da za nju pribavite dozvolu za rad. Bez dozvole, radio-uređaj možete koristiti samo za prijem. Dozvolu izdaje RATEL na zahtev.

Kada dobijete dozvolu, tada možete svoju radio-stanicu upotrebljavati za održavanje radio-veza. Radio-stanicu upotrebljavate u skladu sa svojom radio-amaterskom licencom.

Troškovi

Radio-klubovi obično ne naplaćuju obuku. Ostali troškovi su naknade koje se plaćaju Savezu radio-amatera Srbije i RATEL-u.

ZA DECU DO 18 godina i osobe sa 100% invalidnosti

– članarina (radio-klub)
– pripremna predavanja (radio-klub) – obično besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 1000 dinara

ZA STARIJE

– članarina (radio-klub)
– pripremna predavanja (radio-klub) – obično besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – 2000 dinara
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – 1000 dinara
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 4000 dinara

 

Preuzeto sa http://yu1abh.uzice.net/postani-radio-amater/

 

Pratite nas - FACEBOOK

Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije