YU1SRS Vesti iz Saveza Aktivnosti "Da se ne zaboravi!" - sked 2018.
02 | 08 | 2021
"Da se ne zaboravi!" - sked 2018.
nedelja, 25 mart 2018 11:54

Dana 24.03.2018. u 19:55h održan je memorijalni sked Saveza radio-amatera Srbije "Da se na zaboravi!". Sked je održan na frekvenciji 3725, zatim preko VHF i UHF repetitorske mreže SRS kao i preko DMR radio-mreže koja je putem Interneta povezana sa Digitalnim repetitorima širom sveta.

Kompletan sadržaj sked-a na srpskom i na engleskom jeziku možete videti niže u delu Opširnije.

Srpski

English

Spisak prijavljenih stanica

RMZO:

Dragi prijatelji, poštovani radio-amateri,

Počinje sa radom RMZO SRS na frekvenciji 3725, zatim preko VHF i UHF repetitorske mreže SRS kao i preko DMR radio mreže koja je putem Interneta povezana sa Digitalnim repetitorima širom sveta.

Na upravnoj radio stanici RMZO SRS, dežurni operator je Dušan Ćeha YU1EA.

Pre nego počnemo sa redovnom prozivkom, dozvolite da u nekoliko rečenica kažem koji su razlozi našeg današnjeg okupljanja.

“DA SE NE ZABORAVI!”

Na današnji dan 24. marta 1999. godine u 19:45 časova Nato je izveo vazdušne napade na SRJ, odnosno Rep. Srbiju. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. Procena štete koju je imala SRJ kreću se do 100 milijardi američkih dolara. Konačan broj žrtava zvanično nije saopšten, a procene se kreću između 1.200 i 2.500 poginulih i oko 6.000 ranjenih.

Bombardovanje SR Jugoslavije je izvršeno bez odluke Organizacije ujedinjenih nacija, čime je prekršena njena Povelja, ali se agresori na to nisu obazirali.

Tokom bombardovanja izvršeno je 2.300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1.150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona.

Korišćena je municija punjena osiromašenim uranijumom, kao i kasetne bombe za bombardovanje civilnih ciljeva, što je zabranjeno po Ženevskoj konvenciji. NATO je lansirao ukupno 1.300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi.

U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. Treba posebno napomenuti uništenje dve rafinerije nafte (u Pančevu i Novom Sadu), rušenje Avalskog tornja, zgrade Radio-televizije Srbije, Petrohemije u Pančevu, bombardovanje mostova u Novom Sadu, fabrike automobila Zastava iz Kragujevca, Duvanske industrije u Nišu, ambasade Narodne Republike Kine i mnoge druge civilne ciljeve.

Kao jedna od posledica bombardovanja, u Srbiji se od 1999. registrovalo između 15.000 i 20.000 novih slučajeva raka, da bi taj broj već danas dostigao cifru od preko 30.000 novih bolesnika.

Zvanično je objavljeno da je Srbija prva zemlja u Evropi po smrtnosti od malignih tumora. Sve je to od posledica NATO bombardovanja, tokom kojeg je na Srbiju bačeno 15 tona osiromašenog uranijuma

Iako je bila prilično inferiona u odnosu na NATO, Vojska Jugoslavije je pružila odlučan otpor vazdušnim napadima. NATO bombarderima i krstarećim raketama su se od prvog dana bombardovanja SR Jugoslavije, suprotstavili Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije.

Značajan doprinos u odbrani naše zemlje pored VJ, policje i drugih struktura, dali su naravno i radio-amateri Rep. Srbije, Crne Gore, Rep. Srpske kao i mnogi radio-amateri širom Evrope i sveta.

U tu svrhu Savez radio-amatera Srbije formirarao je RMZO koja je radila na KT i na UKT preko repetitorske mreze. Glavni centar RMZO SRS nalazio se u prostorijama RK Novi Beograd YU1FJK na Novom Beogradu gde su se prikupljale i prosledjivale važne informacije od interesa za Vojsku SRJ i obranu zemlje. U RMZO SRS učestvovalo je preko 2000 radio-amatera sa cele teritorije Srbije, Crne Gore i Rep. Srpske. Našu RMZO su slušali mnogi radio-amateri širom Evrope, ali je zato bilo i mnogo radio-amatera iz susednih zemalja koje su se stavile u službu Nato agresora i danonoćno ometale rad RMZO. Radio-amateri Srbije su pokazali veliku hrabrost, umešnost, znanje, nisu žalili svoju opremu, svoje zdravlje, svoj život kako bi pomogli u odbrani naše zemlje od agresora. Za pokazanu hrabrost i znanje u odbrani zemlje, SRS je od Predsednika SRJ primio Orden za zasluge u Odbrani SRJ.

I danas smo se okupili u ovoj mirnodopskoj RMZO SRS da pokažemo svima da su srpski radio-amateri sa još većom snagom i željom spremni da pomognu svojoj zemlji u odbrani bez obzira ko bio agresor.

Poštovani radio-amateri, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu svim poginulim junacima i gradjanima koju su dali svoj život u odbrani naše zemlje.

Slava im!


 


 

Dear friends, respected radio-amateurs,

The Emergency amateur radio communication network - RMZO of Amateur Radio Union of Serbia - SRS starts at the frequency 3725, then through the VHF and UHF repeater network as well as via the DMR repeater radio network, which is connected via the Internet to Digital Repeaters around the world.

My name is Dusan Ceha YU1EA.

At the beginning let me say some words:

NEVER TO BE FORGOTTEN!

On the day of March 24, 1999, at 19:45 hours, NATO carried out air strikes against Federal Republic of Yugoslavia. In unrestrained attacks lasting 78 days, infrastructure, businesses, schools, health facilities, media outlets, cultural monuments, churches and monasteries were badly damaged. The estimation of the damage that Serbia had, ranged up to 100 billion US dollars. The final number of victims has not been officially announced, but according to the Serbian resources, we had from 1,200 to 2,500 dead and about 6,000 wounded.

During the bombing, 2,300 air strikes were carried out on 995 facilities across the country, and 1,150 combat aircraft launched close to 420,000 missiles of a total weight of 22,000 tons.

Ammunition loaded with depleted uranium, as well as cluster bombs for bombardment of civilian targets was used, which is prohibited under the Geneva Convention. NATO launched a total of 1,300 cruise missiles, extradited 37,000 cluster bombs.

The bombing destroyed and damaged 25,000 housing units, 470 km of roads and 595 km of railroad tracks were disabled. 14 airports, 19 hospitals, 20 health centers, 18 kindergartens, 69 schools, 176 cultural monuments and 44 bridges were damaged, while 38 were destroyed. Special mention should be made of the destruction of two oil refineries (in Pancevo and Novi Sad), the demolition of the Avala Tower, the building of Radio-Television Serbia, petrochemicals in Pancevo, the bombing of bridges in Novi Sad, the Zastava factory in Kragujevac,the city of Nis, Embassy of the People's Republic of China and many other civilian targets.

As one of the consequences of the bombing, Serbia has seen between 15,000 and 20,000 new cases of cancer since 1999,and now that number is over 30,000 new patients.

It has been officially announced that Serbia is the first country in Europe after mortality from malignant tumors. This is all because of NATO bombing, during which 15 tones of depleted uranium were thrown to Serbia

The bombing of the FR of Yugoslavia was carried out without the decision of the United Nations, which violated its Charter, but the aggressors did not observe it.

Although it was rather inferior to NATO, the Yugoslav Army provided a determined resistance to air strikes. Since the first day of the bombing of the FR of Yugoslavia, NATO bombers and cruise missiles have opposed the Air Force and the air defense of the Yugoslav Army.

Significant contribution to the defense of our country besides the VJ, the Police and other structures were given, the radio-amateurs of the Republic of Serbia, Montenegro, the Republic of Srpska, as well as many of foreign radio-amaters all over Europe and the world.

For this purpose, the Amateur Radio Union of Serbia established Emergency Amateur radio Communication Network - RMZO, which worked on HF and VHF/UHF waves through the repeater network. The main center of the radio network was located in the radio club New Belgrade YU1FJK, where important information was collected from the amateurs and forwarded Yugoslav Army. In this Emergency network participated in over 2000 radio-amateurs from the whole territory of Serbia, Montenegro and the Republic of Srpska. Radio-amateurs of Serbia showed great courage, mutuality, knowledge. For demonstrated courage and knowledge in the defense of the country, the Amateur Radio Union of Serbia-SRS received the Order of Merit in the Defense of Federal Republic of Jugoslavia from the FRY President.

Today, too, we have gathered in this peacetime RMZO SRS to show everyone that Serbian radio-amateurs with even greater strength are ready to help their country in defense regardless of who will be an aggressor.

Honored radio-amateurs, I invite you to give a minute of silence to all dead heroes and to citizens who gave their lives in the defense of our country.

Glory to them!


 

 

3725: Spisak prijavljenih:

YT1AA
YU1UD
E73RB
YU8A/YU8RD
YU1KT
YU1NN
YT1NM
YT1MP
YU1RSV
YU5C
YU5PMT
YU2V
YU6A
YT3E
YT4ZZ
YT2ZZ
YT1KC
YU1ABH
YT1AC
YU1VY
YU7PEP
YU1PR
YT1NR
YU1TMP
YU1ED
YU4EEA
YU1KQR
YU2GID
YU1MI
YT2KMD
YT9T
YU7HH
YU1JW
YU6MM
YU1ACE
YU2SD
YU1BAU
YT7M
YU1AAX
YU2MT
YT2VP
YU1EFG
YT1LO
YU1MDQ
YU1RZS
YU7NTY
YT5GMT
E74TV
YT5TM
E73E
E72MD
E73RDL
YU1ABG
E73ZR
YU1STR
YU1CY
YT3EE
YU1FJK
YU4RSE
YU7SMA
YU1SY
YU4ERA
YT8WW
YU8DX
YU7AU
YT8TR
4O3DD
IU3HGA
YU1AN
YT5M
YT1EA
YU1WAT
YT5STV
YT1ER
YU4JJ
YU1BAA
YT1WA
OM3IM
YT5TEA
YU1HQR
E77M
YU5DR
YU5EQP
YU2FNR
YU1WS
YU1ND
YU1ZAZ
YU1YO
YU1ZMT
YU4WAA
YU4FPS
YU1CC
YU1SC
YU4BAN
YU1ZMZ
YT2TM
YU1AST
YU1RA
YU1UR
YU7ZX
YU2STS
YU7BR
YT3MKM
YT2U
YU1BBA
YU2FER
YU7AOP
YU4PME
YU8NU
YU3AO
OE5LBO
LZ1ZF
RY1A/YU5DJZ
LZ1JY
YU1ZZ
YU1AHA
YU1RM
YU0W
YU7RN
YT8T
YT2ZE
E73GNO
YU1VD
YT1TX
YT5CQ
E78XX
YU2STR
YU1KLD
YT7AX
YT7EC
YU2TT
YU1KN
YT2FA
YU5US
YU3FK
OZ6AFV
YU1TP
YU1SPD
YT3TPS
YU1SS
YT2VM
YT3XD
YT3T
YU2EXE
YU1DZ
YU1ANO
YU2ZZ
E73ZVJ
4O3RR
YT1UM
YU1AIF
YU1UL
YU7BCL
YU2AAB
YT1JB
YU5KBM
E73ECJ
E74BYZ
YU1IMN
YU7KF
YU7XW
RA2FN
E73DP
YT1ZW
YT3ANA
YU1ES
YU1YZ
YT1XC
YU1AB
YU2NDQ
YU1FLM
YT5ROU
YU1XU
YT1ZA
YU1SG
YU1INO
YT5IVN
YU1GUV
YU1GTU
YU1QV
YU2DMS
YU1WM
YU1YZ
YT7JAK
YU1NTZ
YU1ACR
YU7BPQ
YU5XOT
YU3MMM
YU1DKL
YU1AXY
YT5LAZ
YU7RIM
YU1AGQ
4O3RAB
YU7FA
YU1ANM
YT1BD
OE7SMH
YT1PZ
E73SL
YU4MON
YU4GUV
E73IS
Z32DK
YU1CJ
YU1WAA
YU1FWX
YT1BTB
E73VK
YU1AAV
 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije