YU1SRS Vesti iz Saveza Aktivnosti Formiranje radnih tela Saveza radio-amatera Srbije
05 | 12 | 2021
Formiranje radnih tela Saveza radio-amatera Srbije
petak, 18 maj 2018 12:00

Izborom novog rukovodstva SRS otvorena je mogućnost i za izbor novih menadžera, odnosno vođa radnih grupa. IOSRS je na sednici održanoj 12.05.2018. osnovao nova radna tela i uputio članovima poziv da daju predloge za sastav tih tela.

U SRS postoje sledeće radne grupe:

1. KT RG

2. UKT RG

3. ARG RG

4. HST RG

5. YOTA RG

6. RG za informisanje

7. RG za FM i digitalne modove (V/U/SH)

8. RG za administrativno-tehnička i pravna pitanja

9. RG za monitoring na radio-amaterskim frekvencijama

10. RG za EMC pitanja (Elektromagnetna kompatibilnost)

11. Komisija za dodelu pozivnih znakova

12. Komisija za pripremu i izvođenje ispita za ARO klase i zvanja

13. Menadžer za vođenje logova i QSL evidencije specijalnih znakova SRS

Menadžeri za pojedina takmičenja u organizaciji SRS biće izabrani ili postavljeni u okviru KT i UKT radne grupe, iz sastava tih radnih grupa ili od drugih aktivista. Postupanje SRS i radio-amatera u vanrednim situacijama (RMZO) ostaće za sada u nadležnosti IOSRS, odnosno direktna odgovornost predsednika i potpredsednika SRS, sa idejom da se uskoro oformi specijalizovani tim za tu oblast.

IOSRS pozoviva sve zainteresovane radio-amatere članove SRS/SRV/SRKiM da, ukoliko se osećaju sposobnim i voljnim za preuzimanje neke od ovih radnih obaveza, ili žele da predlože nekog kompetentnog radio-amatera za ove volonterske pozicije, da svoje predloge dostave elektronskom poštom sekretaru Saveza.

Osim što je kompetentan u konkretnoj oblasti, kandidat za ove volonterske pozicije mora da ima organizacione sposobnosti i sklonost ka timskom radu. Molimo vas da svoje predloge, po mogućnosti i razrađene ideje o budućem radu dostavite u narednih 10 dana. Neki događaji poput HST i ARG šampionata nam se približavaju zbog čega nemamo mnogo vremena za dugotrajne rasprave.

IOSRS i predsednik SRS, koji po statutu imenuje rukovodioce radnih grupa, imaju predloge i kadrovska rešenja, ali žele da čuju mišljenje članova pre konačne odluke.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije