YU1SRS UKT UKT
17 | 10 | 2019
UKT


YU VHF UHF Bilteni 1977-1984
UKT
subota, 13 septembar 2008 11:34

Sve brojeve YU VHF UHF Biltena koje je pripremala i publikovala grupa UKT entuzijasta u periodu 1977-1984.g., mozete da preuzmete na sledecim linkovima:
Link 1
Link 2

 

 
Radna grupa UKT SRS
UKT
sreda, 07 jun 2006 14:55
Radio farovi Tehnička ekipa
YU1AU
YU1EV
YU1VI
YZ1EM
YT1KBS
YU1YM
YT1AW
Info Koordinator iz IO Koordinator iz YU7
YT1MM
YZ1ZO
YU7WW YU7KB
Ekipa za takmičenja Koordinator iz YU8
YU1GT
YU1GV
YU8RD
Opširnije...
 


Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije