YU1SRS Česta pitanja Česta pitanja - Radio-amaterski ispiti Sa koliko godina može da se postane radio-amater?
16 | 11 | 2018
Sa koliko godina može da se postane radio-amater?
Česta pitanja - Česta pitanja - Radio-amaterski ispiti

Ne postoji starosno ograničenje. Bilo ko, ko je zainteresovan, može da se pripremii polaže radio-amaterski ispit.

Radio-amaterizam je podjednako interesantan mladima jer im približava svet radio-tehnike kao i starijm, koji se rado odlučuju da slobodno vreme posvete komunikaciji sa ljudima širom sveta.

Za one najmlađe, koji još uvek nemaju dovoljno opšteg znanja da bi mogli da savladaju tehničko gradivo potrebno za polaganje radio-amaterskih ispita, postoje radio-amaterske aktvnosti kao što su radio-goniometrija i konstruktorstvo. Time mogu da se bave i ako nemaju radio-amatersku licencu. To su veoma interesantne i zabavne oblasti koje svakako vredi probati i upoznati.

Radio-amaterska giniometrija je kategorisana kao sport tako da pored tehničkog znanja nudi i sportske ili makar rekreativne aktivnosti i boravak u prirodi.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije