08 | 12 | 2019
Česta pitanja - Propisi
Kako se osniva radio-klub?

Radio-klub je udruženje koje okuplja radio-amatere, konstruktore, amaterske radio-godiometriste i druga lica zainteresovana za radio-amaterske aktivnosti. Radio-klubovi su veoma važan činioci u radio-amaterskom pokretu jer oni u svojim lokalnim sredinama okupljaju radio-amatere, promovišu radio-amaterizam, organizuju aktivnosti, vrše obuke i sprovode radio-amaterske ispite.

Osnivanje i registracija

Radio-klubovi u Republici Srbiji se osnivaju prema Zakonu o udruženjima i imaju status nedobitne i nevladine organiazcije kao i sva druga udruženja građana.

Za osnovanje radio-kluba je neophodno imati najmanje tri osnivača. Treba da se održi osnivačka skupština kluba na kojoj se donosi osnivački akt (odluka o osnivanju), Statut i imenuje zakonski zastupnik udruženja. O održanoj osnivačkoj skupštini se sačinjava zapisnik.

Osnivački akt sadrži naziv udruženja, ciljeve, spisak lica ovlašćenih za zastupanje (ime i prezime, JMBG i potpis). Statut sadrži sve prema odredbama Zakona o udruženjima. Zapisnik sa osnivačke skupštine sadrži mesto i vreme odžavanja, dnevni red, zapisnik toka sednice i poptisuje ga predsedavajući skupštine.

Prilikom podnošenja zahteva za registaciju uz ove dokumente se prilaže i Regiostaciona prijava osnivanja udruženja (podaci u njoj moraju biti istovetni podacima u osnivačkom aktu i drugim dokumentima) i dokaz o uplati naknade. Zahtev se podnosi Agencii za privredne registre. Kao delatnost se navodi 9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Učlanjavanje u Savez radio-amatera Srbije

Nakon obavljene registrije i dobijanja rešenja o registraciji, radio-klub se može učlaniti u Savez radio-amatera Srbije podnošenjem pristupnice. Nakon prijema u članstvo plaća članarinu.

Pozivni znak

Radio-klub može imati pozivni znak. On se dobija izdavanjem dozvole za klupsku radio-stanicu. Postupak je da se prvo pošalje zahtev Savezu radio-amatera Srbije za potvrdu o dodeli pozivnig znaka, a nakn dobijanja ove potvrde se šalje zahteva RATEL-u za izdavanje pozivnog znaka. Nakon dobijanja dozvole, radio-klub može da koristi dodeljeni pozivni znak. Pogledajte podrobnije Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka organizacije radio-amatera i Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu.

Takmičarski pozivni znak radio-klub može dobiti ako ispunjava kriterijume prema Pravilniku o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije.

Šta nakon osnivanja

Osnivanje radio-kluba je prvi korak. Ono vam omogućava članovima da se u punoj meri bave radio-amaterskim aktivnostima kao što su operatorski rad, učešće u takmičenjima, samogradnja uređaja i slično.

Važno je da klub organizuje aktivnosti promocije radio-amaterizma, obuke i stvaranje novih radio-amatera. Najvažnije je da radio-klub aktivno radi sa mladima i da ih upoznaje sa svetom radio-tehnike.

Pored obuka za radio-amatere klubovi mogu organizovati razna predavanja na teme iz oblasti radio-tehnike, elektronike, računarstva i druge teme namenjene javnosti.

Ukoliko postoji potreba radio-klub može da postavi i održava lokalne repetitore.

Kao član Saveza radio-amatera Sрbije, radio-lub ima pravo na predstavnike u Skupštini Saveza i preko njih može učestvvoati u planiranju i razvoju radio-amaterizma na nivou naše zemlje.

Kao registrovana organizacija, radio-klub lako može da ostvari kontakt i uspostavi veze se institucijama lokalne samouprave i drugim organizacijama sa kojima se dele slični interesi radi zajedničkih aktivnosti (opštine, škole, Crveni Krst, izviđači i planinari, sportske organizacije i drugo). Takođe može upostaviti saradnju sa sektorom za vanredne stiuacije na svom području radi zajedničkih aktivnosti na organizovanju i pripremama za slučaj vanrednih situacija.

 
Koja je namena radio-amaterskih repetitora?

IARU REGION 1 – PRINCIPI PLANIRANJA VHF, UHF I MIKROTALASNIH OPSEGA

FM repetitori su namenjeni kao komunikacioni servis mobilnim radio/amaterskim stanicama (uključujući i ručne stanice). Po potrebi, mogu biti instalirani i za poboljšanje dostupnosti stanica u planinskim područjima.

Oni nisu namenjeni da omogućuju DX veze, stoga njihov domet u uobičajenim uslovima propagacija treba da bude ograničen.

Broj instaliranih repetitorskih stanica treba da bude određen prema
– potrebama za regionalno pokrivanje
– očekivanom broju korisnika

Ne treba da bude ustaljeno da se FM repetitori upotrebljavaju kao kanali za ćaskanje za fiksne stanice. To se kosi sa njihovom namenom.

Izvor: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION REGION 1, VHF MANAGERS HANDBOOK, Version: 7.0. January 2015

IARU REGION 1 – PRINCIPI PLANIRANJA VHF, UHF I MIKROTALASNIH OPSEGA

FM repetitori su namenjeni kao komunikacioni servis mobilnim radio/amaterskim stanicama (uključujući i ručne stanice). Po potrebi, mogu biti instalirani i za poboljšanje dostupnosti stanica u planinskim područjima.

Oni nisu namenjeni da omogućuju DX veze, stoga njihov domet u uobičajenim uslovima propagacija treba da bude ograničen.

Broj instaliranih repetitorskih stanica treba da bude određen prema
– potrebama za regionalno pokrivanje
– očekivanom broju korisnika

Ne treba da bude ustaljeno da se FM repetitori upotrebljavaju kao kanali za ćaskanje za fiksne stanice. To se kosi sa njihovom namenom.

Izvor: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION REGION 1, VHF MANAGERS HANDBOOK, Version: 7.0. January 2015

 

 


Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije