YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Položio sam ispit ali nisam dobio diplomu. Kome da se obratim?
17 | 10 | 2019
Položio sam ispit ali nisam dobio diplomu. Kome da se obratim?

Nakon što se završe ispiti, organizator ispita šalje Savezu radio-amatera Srbije zapisnik o održanimi spitima. Na osnovu tog zapisnika Savez izdaje dipolme o položenom stručnom ispitu i šalje ih orgniazatoru koji treba da ih uruči kandidatim koji su položili ispite. Organizatori ispita su po pravilu radio-klubovi.

Izuzetno, ako vam više odgovara da diplomu dobijete na kućnu adresu (na primer ne živite u mestu gde je radio-klub koji je organizovao ispite) možete da, u dogovoru sa organizatorom ispita, zatražite da vaša diploma bude poslata na vašu adresu.

Ukoliko ste ispit položili u Savezu radio-amatera Srbije, onda će vam diploma biti poslata poštom na vašu adresu.

U svakom slučaju, ako niste dobili diplomu, obratite se organizatoru ispita ili sekretarijatu Saveza radio-amatera Srbije i to će brzo biti rešeno.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije