YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Preselio sam se, adresa moje stanice više nije ona koja stoji u licenci i dozvoli, šta treba da uradim?
17 | 10 | 2019
Preselio sam se, adresa moje stanice više nije ona koja stoji u licenci i dozvoli, šta treba da uradim?

Ako ste se preselili i u ličnoj karti ste promenili mesto prebavališta onda ste po Zakonu obavezni da u roku do 30 dana od nastale promene izvadite novu licencu i dozvolu na kojima će biti promenjena adresa vašeg prebivališta.

Postupak za promenu podataka je isti kao i za obnovu licence i dozvole i obavlja se u RATEL-u. RATEL može i sam da vam poništi licencu i dozvolu ako uvidom u neku drugu dokumentaciju utvrdi da vam je promenjena adresa prebivališta.

Sekretarijat Saveza, ako uvidom u dokumentaciju utvrdi da vam se adresa prebivališta i adresa u liicenci i dozvoli razlikuju, može da vas o tome obavesti i uputi vas da treba da izvršite promenu, ali je na vama kako ćete postupiti u vezi sa tim.

Pročitajte detaljnije:

Uputstvo za popunjavanje zahteva za produženje licence radio-amatera

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije