YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Čemu služe CEPT licenca i HAREC
23 | 05 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Čemu služe CEPT licenca i HAREC

CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations) je Konferencija evropske poštanske i telekomunikacione administracije. U okviru CEPT usvojen je sistem licenciranja radio-amatera implementiran kroz Preporuke CEPT.

Države članice CEPT uskladile su svoje nacionalne licence sa CEPT preporukama i timeje postignuto da se isti kriterijumi lienciranja primenjuje u zemljama članicama CEPT. Republika Srbija je člania CEPT i prva radio-amaterska klasa je po kriterijumima izjednačena sa CEPT1 licencom.

Radio-amater sa CEPT licencom kada je u poseti drugoj državi članici CEPT može da emtiuje sa koristeći svoj pozivni znak (i dodajući prefiks države kao prefiks svog pozivng znaka odvojen znakom /). Na primer stanica YU3XYZ, kada se nalazi u Italiji, koristi pozivni znak I/YU3XYZ. Ovo važi ako se radio-amater u drugoj državi zadržava najviše tri meseca (proveriti propise zemlje u koju se putuje).

U Republici Srbiji, iako radio-amateri prve klase automatski imaju CEPT 1 licencu, nacionalna licenca kao dokument se ne može koristiti kao CEPT licenca već se mora izvaditi posebna CEPT licenca. Ovaj dokument izdaje RATEL.

Ako se radio-amater zadržava u stranoj zemlji duže nego što njeni propisi dozvoljavaju kao privremeni boravak, onda su dužni da izvade lokalnu licencu te države ako žele da emituju sa njene teritorije. U tom slučaju im je potreban HAREC dokument.

Država članica CEPT izdaje HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) dokument kojim potvrđuje da je radio-amater položio ispit koji odgovara navedenoj CEPT licenci. Ovaj dokument je potreban samo kada radio-amater želi da izvadi nacionalnu licencu u drugoj državi CEPT. U Republici Srbiji HAREC dokument izdaje RATEL na zahtev.

Radio-amater koji se nalazi na teritoriji druge države je oabvezan da emituej uskladu sa svojom licencom i da se ponaša u skladu sa propisima te države. Preporuka je da se pre odlaska u drugu državu radio-amater upozna sa njemim propisima jer se oni mogu razlikovati od propisa koji se odnose na radio-amatere u Republici Srbiji

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije